Покана по програма за развитие на селските райони
01 август 2009

64Министерство на земеделието и храните набира проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)” от Програмата за развитие на земеделието и селските райони 2007-2013 г.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 431-2 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Кандидатите трябва да бъдат регистрирани и прилагат проекта на територията на селските райони и могат да бъдат:
1. общини;
2. юридически лица с нестопанска цел;
3. юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите.

Началната дата за подаване на заявления за подпомагане е 01 юли 2009 г.
Крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 04 септември 2009 г., 17.00 часа.

Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, Министерство на земеделието и храните, до Управляващия орган на ПРСР – дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни инициативи”.
Пълният комплект от документи, Указания за попълване на заявлението за подпомагане и Наредбата за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. са публикувани на интернет адрес: http://www.mzh.government.bg в рубрика „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”, под-рубрика „Наредби публикувани в Държавен вестник” и под-рубрика „Документи по мерки от Ос 4 - ЛИДЕР”, бутон „Обяви, покани и документи ”.
За допълнителна информация и въпроси: Дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни инициативи”, електронен адрес: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Източник: http://www.mzh.government.bg