Младежка награда за развитие 2008/2009
20 май 2009

pokanaНа възраст между 16 и 18 години ли сте? Гражданин на Европа? Нищо не би трябвало да Ви спре от участие в конкурса за Младежка Награда за Развитие 2008/09. Ако имате късмет, може и да спечелите пътуване до Африка! Трябва само да изработите свой плакат или видео по една от следните теми: "равенство между половете", "деца и младежи" или "културно многообразие", тъй като общата тема на тазгодишния конкурс Младежка Награда за Развитие е хуманитарно развитие.

Шансовете да се озовете между победителите са доста добри, тъй като се раздават 27 първи награди, по една за всяка страна-членка на ЕС. Всичките 27 победители ще заминат на 5-дневно пътуване в Африка, където ще станат свидетели на дейността в сферата на развитие в региона, посещавайки проекти на сътрудничество. Учителите на печелившите ученици също са поканени да участват в пътуването.
newНо и тези класирали се на второ място също ще спечелят. Те и техните учители ще бъдат поканени на церемонията по връчването на наградите на победителите.
По този начин учениците ще имат възможност да обменят информация и опит, както помежду си, така и с хора, които не са участвали в конкурса. Надяваме се, че ще пожелаете да споделите своите знания по темите на конкурса с колеги и приятели. Така ще се повиши неимоверно осведомеността по въпросите на развитие сред младите европейци и ще се започне плодотворен дебат относно бъдещето на сътрудничеството с сферата на развитие.  По този начин младите хора ще разберат по-добре реалната ситуация в Африка и какво може да се направи за разрешаването на проблемите. Същевременно младите хора ще имат възможността да се уверят, че политиката за развитие не се отнася само за по-бедните страни, но засяга и всеки един от нас.

Научете повече за условията за участие.

Източник: Представителство на ЕК в България