Цифров COVID сертификат на ЕС
24 август 2021
1Регламентът за цифровия COVID сертификат на ЕС започна да се прилага на 1 юли 2021 г.
Цифровите COVID сертификати на гражданите на ЕС и пребиваващите в Съюза вече могат да бъдат издавани и проверявани в целия ЕС.

 
Основни характеристики на сертификата:
- цифров формат и/или на хартия
- с QR код
- безплатен
- на езика на съответната държава и на английски
- безопасен и сигурен
- валиден във всички страни от ЕС

За издаването на сертификата отговарят националните органи. Например той може да бъде издаван от центрове за извършване на тестове, здравни органи или направо чрез портал за електронно здравеопазване. Информация за получаване на сертификата следва да се предоставя от националните здравни органи.
Цифровата версия може да се съхранява на мобилно устройство. Гражданите могат също така да поискат сертификата на хартиен носител.
И при двете версии е налице QR код, който ще съдържа съществената информация, както и цифров подпис, гарантиращ автентичността на сертификата.

Цифровият COVID сертификат на ЕС съдържа необходимата основна информация като име, дата на раждане, дата на издаване, информация за ваксината/теста/преболедуването, както и уникален идентификатор. Тези данни остават в сертификата, като не се съхраняват или запазват, когато сертификатът се проверява в друга страна от ЕС.

Сертификатите ще включват единствено ограничен набор от информация, която е необходима. Посетените държави не могат да я запазват. За целите на контрола ще се проверява само валидността и автентичността на сертификата, т.е. кой го е издал и подписал. За всички данни за здравословното състояние отговорност носи държавата членка, която е издала даден цифров COVID сертификат на ЕС.

Научете повече за сертификата .

Re-open EU
: актуална информация за мерките във връзка с пътуванията и общественото здраве

Източник: Европейска комисия