Студентска научна сесия 2020 в ТУ Габрово
21 октомври 2020
7-1Бъдещи инженери и икономисти от Техническия университет в Габрово, представиха на 16 октомври 2020 г. своите научни разработки в Студентската научна сесия 2020 г. на Техническия университет в Габрово.

Студенти и ученици от ПТГ „Д-р Н. Василиади“. докладваха в три направления - „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и „Стопански науки. Студентската научна сесия беше открита от доц. д-р инж. Пламен Цанков – Зам. ректор на ТУ Габрово и Галина Михнева – ръководител на „Европа директно“ Габрово. Заради Covid-19 тази година тя се проведе хибридно. Участниците освен присъствено, можеха да представят докладите си и дистанционно чрез платформата Microsoft Teams. Темите на докладите бяха много интересни и с практическа насоченост.

Класираните на първите три места в отделните секции получиха грамоти и награди от „Европа директно“ Габрово и Териториалната организация на НТС в Габрово.
На първо място в направление „Електротехника и електроника“ беше класиран докладът „Конструиране на лазерно гравираща машина“, разработен от Петър Гутев, първата награда в направление „Машиностроене и уредостроене“ отиде у Александра Маринова за „Редизайн на web сайт“, а в областта на стопанските и социални науки – у Ивайло Величков Димитров за доклада „Предприемачески модели за устойчиво развитие“.
Цветелина Рачева за втора година е носител на специалната награда на Европейския информационен център „Европа директно“ за доклад „Ключови елементи и умения от симбиозата на новите индустрии“.
Пламен Трифонов и Йордан Даскалов от Професионална техническа гимназия "Д-р Н. Василиади" Габрово не отстъпиха на студентите и получиха трета награда за доклада „Симулиране на преходни процеси в пневматична задвижваща система“.
За дванадесета година Европейски център „Европа директно” е съорганизатор на сесията.

Източник: Европа директно Габрово
7-2 7-3