Информационни срещи в Габрово и Севлиево за стартираща схема за дигитализация на МСП
22 януари 2020
8-18-28-3Информационни срещи с участието на представители на малкия и среден бизнес проведоха на 16 и 17.01.2020 г. съвместно Габровската търговско-промишлена палата и Областен информационен център – Габрово, в градовете Габрово и Севлиево.

Събитията бяха посветени на проект "Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) .
Представеният проект е пилотен за Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) с цел насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и стимулиране дигитализацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса.

Ресурсът на процедурата е 450 бр. ваучери, от които бизнесът в страната ще може да се възползва от два типа услуги. За създаването на адаптивен уеб сайт, електронен магазин или мобилно приложение са предвидени 90 броя ваучери на стойност 5 000 лв. без ДДС. По-голямата част ваучери - 360 бр. ще бъдат предоставени за услуги за дигитален маркетинг и за осигуряване на информационна и кибер сигурност. Те ще бъдат на стойност 20 000 лв. без ДДС. Класирането на фирмите ще е по реда на постъпване на заявленията.

Новост за предоставяните от ИАНМСП услуги е и улесненият начин за заявяване на ваучери от фирмите чрез опростен електронно базиран формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 .
Възможностите, които се предоставят, от техническа гледна точка бяха представени от фирмата Гоу Лайв БГ, която вече има опит с подобна схема в Англия.

Участниците бяха информирани за предстоящото стартиране и на още една схема, свързана с дигитализацията на МСП.

Източник: Европа директно Габрово
8-48-5