Резултати от Европейските избори
30 май 2019
1


Пряко представяне на резултатите
- Изборни резултати, Места по политически групи и държави, Разбивка по национални партии и политически групи, Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент, Избирателна активност и др.
1-2


* Предварителни резултати
1-3
Източник
: Европейски парламент