Обща покана за проектни предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 г.
16 ноември 2018
4Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

ВАЖНО!
Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019 г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от ЕК.

Срокове за подаване на проектни предложения
по децентрализираните и централизирани дейности на Програма „Еразъм+“:
 
Ключова дейност 1
Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 5 февруари 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 5 февруари 2019 г. 
Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2019 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 14 февруари 2019 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ - Съвместна покана ЕС-Япония – 1 април 2019 г.
 
Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 5 февруари 2019 г. 
Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2019 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
Европейски университети – 28 февруари 2019 г.
Алианси на познанията – 28 февруари 2019 г.
Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 7 февруари 2019 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 24 януари 2019 г.

Ключова дейност 3
Проекти за диалог на ЕС за младежта – 5 февруари 2019 г., 30 април 2019 г., 1 октомври 2019 г.
 
Дейности по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2019 г.
 
Дейности в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 4 април 2019 г.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите в Ръководството по Програма „Еразъм+“ .

Източник:
ЦРЧР