Полезни връзки
03 май 2017
Финансиране на МСП

Сайт на Плана "Юнкер" - https://ec.europa.eu/bulgaria/node/62_en

Раздел за Плана "Юнкер" на сайта на Министерството на финансите - http://www.minfin.bg/bg/page/953

Източници на финансиране в България - http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/search/bg/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=139

Програми на ЕС за финансиране - http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/eu-programmes/index_bg.htm

Фонд мениджър на финансови инструменти в България - http://www.fmfib.bg/

Българска банка за развитие - http://www.bbr.bg/bg/about-bulgarian-development-bank

Отворени процедури на Оперативните програми в България - https://www.eufunds.bg/#