Проект Enterprise+ и младите предприемачи
30 април 2017
61Какъв е моят предприемачески талант? Кои са силните ми страни? Имам ли иновативни идеи и как мога да се впиша в работата на екипа за разработване на бизнес план?

 6На тези и много други въпроси се постараха да отговорят 24 ученици и студенти от ПГТ „Пенчо Семов“, Габрово, ПГМЕТ „Ген. Стоян Бъчваров“ Севлиево и Техническия университет в Габрово. В продължение на две години заедно с техни преподаватели те бяха активни участници във всички дейности по проект „Enterprise+ - Иновативният потенциал среща опита“, по който Габровската търговско-промишлена палата, заедно с представители на още 5 европейски страни, е партньор. Водеща организация е Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, Германия.
На 20-21 април в Габрово се проведе експертен семинар, в който бяха представени резултатите от проекта в България.
Обсъдиха се възможностите за по-нататъшно прилагане на методите в обучаващите институции на областта. Ученици и студенти, преподаватели, представители на други заинтересовани страни и гости се включиха активно в дискусията и бяха направени редица предложения за по-нататъшно прилагане на инструментите за анализ на предприемаческия талант и обучение. Като най-ценно участниците определиха възможността си да работят с ментори от реалния бизнес.
В рамките на дейностите по проекта в ГТПП бяха обучени 14 ментора, 15 „търсачи на таланти“, оценен предприемаческия талант и обучени 24 ученици и студенти. Разработени са, представени пред журито и оценени 4 бизнес плана.
Идеята на метода за анализ на потенциала е участниците да се поставят в близка до реалната обстановка среда - да работят с нов екип, с част от участниците в който не се познават, да се сработят с тях и да покажат силните си страни. Друга характерна част е прилагането на метода за обучение „учене чрез правене“. За всяка задача отборите получаваха първоначални разяснения какво да правят и какво се очаква от тях, след което те сами трябваше да стигнат до крайния резултат. Участниците получиха обратна връзка от „търсачите на таланти“ в индивидуален разговор с всеки от тях за качествата, които са показали.

Източник: Европа директно Габрово (ГТПП)
 
66