„Търсачи на таланти“ откриват предприемаческия потенциал на ученици и студенти
14 април 2016
8В продължение на четири дни 18 ученици от ПТГ „Пенчо Семов“ в Габрово, ПГМЕТ „Ген. Стоян Бъчваров“ Севлиево и 6 студенти от Техническия университет в Габрово участваха в прилагането на метода Losleger – анализ на предприемаческия талант в Габрово.8

Събитието се състоя в рамките на проект Enterprise+, по който Габровската търговско-промишлена палата е партньор, а водеща организация е Рурският университет в Бохум, Германия.

Самият метод е разработен и приложен за пръв път в Германия от Университета Дуйсбург-Есен. Така наречените „търсачи на таланти“ преминаха обучение през есента на миналата година от разработчиците на метода и през четирите дни трябваше да наблюдават как се справя всеки участник с поставените задачи и да оценят личностните му качества и потенциал по 10 предварително заложени критерия. Участниците имаха възможност да работят в екип и сами да се справят с предложените им предизвикателства от поставените им задачи. А те не бяха малко – от задачи, свързани предимно с оценка на екипната работа, до намиране на бизнес идея и разработване на елементи от реализацията на тази идея: анализ на конкуренция, на пазара, намиране на капитали и т.н.
Идеята на метода е участниците да се поставят в близка до реалната обстановка среда - да работят с нов екип, с част от участниците в който не се познават, да се сработят с тях и да покажат силните си страни. Друга характерна част е прилагането на метода за обучение „учене чрез правене“. За всяка задача отборите получаваха първоначални разяснения какво да правят и какво се очаква от тях, след което те сами трябваше да стигнат до крайния резултат.
В края на занятията участниците получиха обратна връзка от „търсачите на таланти“ в индивидуален разговор с всеки от тях за качествата, които са показали.
За участващите ученици беше приложен и теста на Центъра за кариерно ориентиране на МОН, който допълни оценката по прилагания метод.
Оценките, които получиха участниците, са много добри. Всеки от тях показа положителни качества, които по-късно може да доразвие и да използва в бъдещата си работа.
Работата ще продължи и през месец юни, когато участниците ще трябва вече да разработят истински бизнес план за идеята, която са си избрали.

Източник: ГТПП