ГТПП започва нов проект “Job Developer: От създаване на заетост към развиване на компетентности” 
30 ноември 2015
8Импулси срещу младежката безработица
Разкриване на местни възможности за заетост, създаване на работни места и развиване на талант за нови възможности за работа, за да допринесат за намаляване на младежката безработица в Европа - изследователи от Рурски университет в Бохум искат да следват този подход. За тази цел те обединиха силите си с фондация  SHS / Мinipreneure GmbH и опитни институции партньори в Европа. 
 
Анализ на пазарите на труда и откриване на таланти
8Целта на проекта е да обучи “job developers”, които след това действат като мултипликатори и подкрепят млади хора от Гърция, Испания, Литва, България и Унгария в провеждането на анализ на изискванията на местния пазар на труда. Например, младите хора проучват търсенето на услуги в своя регион и преценяват  с какви оферти могат да се насочат към потенциални работодатели. “Job developers” също така помагат на младежите да опознаят своите таланти и интереси и да установят кои професии са особено подходящи за тях. Съответната диагностика на таланта включва  различни тестове, при които се преценяват както професионалните наклонности, така и креативността на участниците.  

Разкриване на потенциала на пазара на труда
Проект “Job Developer - от създаване на заетост към развиване на компетентности” е финансиран от програмата на Европейския съюз “ЕРАЗМУС+” и се ръководи от Институт по трудовоправни науки към Рурски университет Бохум.  Изследователите си сътрудничат с институции от Гърция, Испания, Литва, България и Унгария. “Job Developers” получават сертификат, който документира техния нов вид квалификации.  
Участващите младежи биват подкрепяни за създаването на заетост и развиването на нови умения. 

Синхронизиране на изискванията на пазара на труда и мерките за продължаващо обучение 
Целта е квалификацията „Job Developer“ да бъде въведена в отделните страни от ЕС като призната програма за сертифициране. На база на придобития в хода на проекта опит ще бъдат разработени модули за самостоятелно учене. 

Международни партньори
През ноември се проведе първата среща на партньорите по проекта в Бохум, Германия. Обсъдени бяха практически моменти по изпълнението на проекта, видовете дейности, които всеки партньор трябва да изпълни.
Партньори от Гърция са консултантска фирма “Еniochos.CONSULTING” и Технологичен парк на Крит, който принадлежи към FORTH – най-големият изследователски център в Гърция. От Испания в проекта участва Европейски център за предприемачество и иновации на провинция Мурсия (CEEIM). Партньори в Унгария и България са търговско-промишлени палати – на Печ-Бараня и Габровска търговско-промишлена палата, а в Литва – Германско-балтийската търговско-промишлена камара. 
 
Източник: ГТПП