Покана за кандидатстване за учебни визити за периода септември 2009 - юни 2010 година
17 март 2009

pokanaЦентър за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) обявява Покана за кандидатстване за учебни визити за периода септември 2009 - юни 2010 година.
Краен срок за изпращане на формулярите на хартиен носител в Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) - 09 април 2009 г.
Пълния текст на програмното съобщение може да видите тук.
 
Процедура:

pokana1. Кандидатства се, чрез попълване на он-лайн формуляр в интернет страницата на CEDEFOP и изпращане на финалната му версия на хартиен носител в ЦРЧР.
Формулярите за кандидатстване и Каталогът за учебни визити 2009-2010 са налични в Интернет страницата на Европейската агенция за професионални развития CEDEFOP на 4 езика: английски, немски, френски, испански.
Попълват се на съответния език на избраната визита.
За да отворите формулярите и да направите своя избор на визити, моля вижте тук.
2. Кандидатите трябва да изпратят в ЦРЧР два еднообразни екземпляра на формулярите за кандидатстване - подписани и подпечатани. Към формулярите трябва да бъдат приложени Europass CV и Europass езиков паспорт. Моля, изтеглете и попълнете бланките на Europass документите оттук.
 
Документите се изпращат само по поща на адрес:

pokanaЦентър за развитие на човешките ресурси
Програма „Учебни визити"
Покана за кандидатстване към 09 април 2009
ул. „Граф Игнатиев" №15, ет. 4
София, 1000

3. След получаване на документите, се осъществява оценка на 2 етапа:
- първи етап - проверка на правото на участие по следните критерии: институционално представителство(списък с целевите групи с право на участие може да видите тук), спазване на краен срок, подписани и подпечатани формуляри за кандидатстване, приложени Europass CV и Europass езиков паспорт.
- втори етап - оценка на качеството на кандидатурата по следните критерии: професионални и институционални параметри, мотивация, очаквано въздействие, план за разпространение на резултатите след визитата, езикова компетентност.

Важно:
1. Приоритет имат кандидати, неучаствали досега в индивидуална мобилност по различни европейски образователни програми (Арион, CEDEFOP учебни визити, Учебни визити, мобилност Коменски, мобилност Грюндвиг).
2. Приоритет имат социални партньори и политически отговорни експерти на национално и местно ниво.
3. Кандидати, участвали в учебни визити, имат право да подават предложения, в случай, че са минали 2 години от осъществената мобилност. Пример: при получено финансиране за участие във визита през 2007-2008 или 2008-2009, кандидатът няма да бъде допускан до втори етап на оценяване.

Кандидатите, одобрени за участие по повече от една индивидуална мобилност по подпрограмите на Програма "Учене през целия живот", ще имат право да осъществят участие само в една от одобрените дейности.
 
До 15 май 2009 година ще бъдат оповестени резултатите от националната селекция.
 
След оповестяването на националните резултати, одобрените кандидати ще бъдат включени в международните консултации, организирани от CEDEFOP за определяне на конкретната визита, в която ще участват.
 
В началото на месец юни 2009 ще бъде получена информация от CEDEFOP за резултатите от международните консултации, съответно кандидатите ще бъдат уведомени от ЦРЧР и поканени за сключване на договори за осъществяване на визитата.

Информационната среща с одобрените кандидати и сключването на договори за участие в учебни визити ще се проведе през месец септември 2009

Отпускано финансиране -  ЦРЧР отпуска средства за покриването на следните разходи:

 • Разходи за транспорт - покриване на разходите за транспорт от града на тръгване в България до града на провеждане на визитата и обратно.
• Разходи за издръжка - отпускат се 100% от регламентираните от ЕК дневни ставки за съответната държава, отговарящи на броя работни дни на учебната визита.

За да получите информация за средната стойност на финансовата подкрепа за участие в учебни визити, вижте тук.

Контакти:

При въпроси, свързани с програма учебни визити:
Ваня Тивидошева - еmail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
Стоян Кюлев - email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

При въпроси, свързани с Europass CV и Езиков паспорт:
Мария Рановска - email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Източник: Център за развитие на човешките ресурси, http://www.hrdc.bg