Младежки конкурс за снимка на тема “Да сътворим заедно...”
17 март 2009

pokanaПредставителството на Европейската комисия в България организира младежки конкурс за снимка на тема "Да сътворим заедно...", посветен на Европейската година на творчеството и иновациите 2009.

Конкурсът е открит за участие на европейски граждани на възраст между 12 и 19 години.

Снимката трябва да носи в себе си послание, свързано с Европейската година на творчеството и иновациите 2009. Инициативата цели да подтикне младите хора към реализиране на творчески инициативи и открития в различни области. Сюжетите могат да бъдат разнообразни – хора, които творят заедно, самите продукти на творчеството и иновациите, и не на последно място фотографии, които сами по себе си са резултат от успешна съвместна творческа и иновативна работа.

Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат придружени от кратък текст, описващ идеята и посланието, което участникът  иска да отправи. Снимките ще бъдат оценявани по следните критерии - интерпретация на темата; креативност и оригиналност; яснота на посланието; универсалност на посланието; способност да се ангажира вниманието на зрителя.

Ще бъдат присъдени :

• Първа награда: огледално-рефлексен дигитален фотоапарат;
• Втора и трета награда: дигитални фотоапарати.

Материалите за участие в конкурса ще бъдат приемани на адрес:София 1000, ул. “Московска” № 9, Информационен център на Европейския съюз, за конкурса “Да сътворим заедно ... ”.

Краен срок за изпращане на материали – най-късно до 14:30 часа на 8 май 2009 година (важи датата на пощенското клеймо).

Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването на победителите ще се състои на 1 юни 2009 година.

Регламент на конкурса [2 MB]
Формуляр за участие [40 KB]

За повече информация:
 тел./факс: (02) 933 5237, Информационен център на Европейския съюз

Източник: Представителство на ЕК в България