Пролет в Европа 2009
03 март 2009

proletПрез 2009 Пролет в Европаhttp://www.springday2009.net  ) ще се присъедини към Европейската Година на Творчеството и Иновациите, като окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата на европейско равнище.

Какво е Пролет в Европа?  - Пролет в Европа е ежегодна кампания, отворена за всички училища в Европа и другаде по света. Учителите са поканени да запазят един или повече дни в графиците си, за да включат учениците си в дейности, съсредоточени върху дебати, обсъждания и разсъждения по европейски теми. Пролет в Европа дава възможност на младите европейци да изразят собственaтa си гледнa точкa и да бъдат чути в Европа.

Пролет в Европа 2009 и Европейската Година на Творчеството и Иновациите - 2009 е Европейската Година на Творчеството и Иновациите (ЕГТИ). През своята седма година и поради популярността си, кампанията Пролет в Европа се присъединява към мотото и цели да събуди интерес и засили осведомеността относно творчеството и иновациите на локално, регионално и национално равнище в училища от всички страни-членки на ЕС, както и отвът границите му.

Кампанията на Пролет в Европа е подходяща за много училищни предмети и предлага набор от учебни и образователни възможности, в които учителите и учениците могат да да изпитат културните и практическите аспекти на творчеството и иновациите. Като част от ЕГТИ, кампанията Пролет в Европа 2009 цели по-конкретно да:
• подкрепи артистичните и други форми на творчество в предучилищното, началното, средното и професионалното обучение
• създаде обстановка, в която младите хора да усвоят основните умения за себеизразяване в живота;
• подкрепи културното разнообразие като средство за творчество и иновации;
• насърчи използването на информацията и комуникационните технологии като средство за творческо себеизразяване;
• допринесе за развиването на инициативно отношение към света и засили осведомеността за иновациите като път към постоянно развитие;
• наблегне на регионални и локални стратегии, базирани на творчество и иновации.

Кампанията Пролет в Европа също така предлага възможности за онлайн и офлайн дебати, фокусирани върху творчеството и иновациите в годината, в която европейските граждани отново ще упражнят правото си на вот за новите европейски парламентарни избори. В този смисъл, участниците са насърчени да помислят върху насоката на европейските стратеги за следващото десетилетие и върху ”учебните” аспекти на Лисабонската стратегия.

25 март – 9 май 2009 - Тази година Пролет в Европа ще се проведе от 25 март до 9 май 2009. Всички училища са поканени - от предучилищни до средни и професионални. Също така, Пролет в Европа е отворена към организации за извън класни занимания, които целят да доразвият и засилят умения, свързани с учебния план.

Европейските училища, както и тези от целия свят са поканени да посетят уеб-портала на „Пролет в Европа 2009“ и да се регистрират, като предоставят информация за училището и инициативата, с която то ще участва.  Училищата биха могли да се включат в „Пролет в Европа 2009“ чрез организиране на дебати, срещи и дискусии с местни, регионални, национални или международни лидери и експерти, като по този начин дадат възможност на ученици и учители да се запознаят по-добре с европейската интеграция.  Веднъж регистрирани, училищата получават достъп до пълния набор от ресурси, дейности, инструменти и услуги от уеб-портала. За допълнителна информация, както и за регистрация на училище – http://www.springday2009.net .

Източник: www.springday2009.net