Проекти за управление на животински отпадъци по ПРСР
08 декември 2013

6От 9-ти до 16-ти декември ще продължи кандидатстването за субсидии за изграждане или ремонт на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци (само трупосъбирателни площадки).      

Инвестициите могат да включват и купуването на специализиран транспорт. Приемът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), а определените за него средства са 6 500 000 евро.

Те са съобразени с допустимия процент за договаряне над бюджета. Наддоговарянето стана възможно с решение на Министерски съвет от март тази година и засяга ПРСР и програма „Рибарство”.

Кандидатите могат да подават документите си в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията.

Източник: www.dfz.bg