Намалява ли Договорът способността на държавите-членки да имат независима външна политика?
10 март 2008

Не. От Европейския съюз се иска да действа, когато е необходим един глас на международната сцена. Страните членки на Европейския съюз се справят по-добре с редица външнополитически въпроси, когато действат заедно.

Постът на върховен представител не създава нови правомощия, а опростява външната дейност на ЕС, като избягва дублирането и объркването. Върховният представител ще действа по външнополитически въпроси на базата на решения, взети единодушно от ЕС-27. Той или тя ще допълва, а няма да заменя външната политика или дипломатическите усилия на страните членки.