Договорът ще доведе ли до създаване на европейска армия?
10 март 2008

Не. Военната способност остава на национално ниво. Договорът предвижда възможността държавите-членки да предоставят граждански и военни ресурси на Съюза за изпълнение на неговите операции за обща сигурност и отбрана. Всяка страна членка обаче има право да се противопостави на такива операции и участието в тях винаги ще е доброволно.

Група страни членки, които имат желание и необходимите възможности за това, ще могат да поемат операции по разоръжаване, хуманитарни и спасителни задачи, да дават военни съвети и да извършват мироопазващи дейности. Никоя страна членка не може да бъде принудена да участва в такива операции.