Увеличава ли Договорът от Лисабон броя на вземаните в европейските институции решения?
10 март 2008

Не. Договорът ще бъде основа за по-децентрализиран и прозрачен подход към изпълнението на политиките на ЕС, за да се гарантира, че решенията се вземат възможно най-близо до гражданите. Той внася местно и регионално измерение в правната рамка на ЕС и постановява, че Съюзът трябва да уважава националната идентичност на държавите-членки, характерна и присъща на техните основни структури, включително регионалното и местното самоуправление. Договорът само ще опрости разпределянето на правомощията между Съюза и страните членки, като определи кой какво прави. В бъдеще ще има по-малко „мъгляви“ области, пораждащи объркване и несигурност.