Начало  
Информационни служби
  Link   Национални контактни точки по програмата „Учене през целия живот”
Тяхната основна роля е да насърчават и изпълняват програма „Учене през целия живот” на национално ниво.
  Link   Европейски документационни центрове
Европейските документационни центрове подпомагат университетите и изследователските институти да поддържат и развиват образованието и изследователската дейност в областта на европейската интеграция
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside