Начало  
Обучение на дигитални треньори по проект Digital Coach
19 април 2022
7Преподаватели от Техническия университет и представители на фирми от Габрово се включиха в обучението за дигитални треньори на 13 и 14 април 2022 г.

Те трябваше да се запознаят и да се научат да прилагат на практика модела за зрялост ADAPTION, който е насочен към оценка на състоянието на фирмите от гледна точка на дигитализацията. Наред с оценката дигиталните треньори ще подпомогнат фирмите за набелязване на мерки за достигане на по-висока степен на дигитализация в избраните от тях процеси или отдели.

Участниците имаха възможност да се запознаят и с работата на учебните фабрики към Рурския университет в Бохум, Гармания и Техническия университет в Патра, Гърция. Двете страни имат различни подходи при организация на учебните фабрики, но целта е една – доближаване на учебния процес до реалната среда. В проекта Digital Coach учебните фабрики ще могат да изпробват на практика някои от предложените решения за дигитализация на производствата.
Следващ етап е провеждането на одити в пет пилотни предприятия в областта.
Обучението беше открито от Ректора на Техническия университет в Габрово, който сподели плановете на университета за създаване на учебна фабрика и в Габрово.

Продължава...
 
2022 – Европейска година на младежта. Включете се с идеи!
25 януари 2022
5Встъпителна среща за създаване на работна група за изпълнение на целите и дейностите по провеждането на Европейска година на младежта 2022 г. (ЕГМ) у нас се проведе в Министерство на младежта и спорта (ММС).

В края на 2021 г. Европейският парламент анонсира инициативата си 2022 г. - Европейска година на младежта.
Целите на кампанията са насърчаване на младежките политики, поставянето на младите хора във фокуса на общественото внимание и създаването на условия за младите да бъдат двигател на положителните промени.

Работната среща, инициирана от ММС, събра представители от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето, Център за развитие на човешките ресурси, Национален младежки форум, Уницеф за България и НСОРБ.
Заместник-министърът на младежта и спорта Яничка Труева откри дискусията между държавните институции, местните власти, младежките организации и неправителствения сектор за възможните форми на партньорство при изработване на предложения за дейностите и събитията, които да бъдат включени в Календара на Европейската година на младежта. Фокус на инициативите трябва да бъде поощряването на идеите, стремежите и визията на младите хора за развитието на обществото.
Директорът на дирекция „Младежки политики“ в ММС Милена Андреева представи данните от проучване сред младите хора на Европа, проведено от ЕК в края на 2021 г.
Приоритетните теми, очертани в анализа на допитването са образование и обучение, психично здраве, изменение на климата, борба с дискриминацията, заетост, европейски ценности, предприемачество и цифровизация. ММС, в качеството му на национален координатор на Европейска година на младежта 2022 г., е инициирало създаването на общ бранд и единна платформа за споделяне и популяризиране на предстоящите събития, които предстои да  бъдат предложени и обсъдени до края на месец март.

Местните власти бяха откроени като важен партньор в успешната реализация на инициативата и НСОРБ ще информира общините за напредъка по подготовката на програмата и хода на изпълнението й.

Повече за ЕГМ на сайта на ЕК:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_5226

Източник: НСОРБ
Продължава...
 
Определени са победителите в състезанието „Живот срещу пластмаса – 1:0“
24 декември 2021
9Екологично състезание „Живот срещу пластмаса – 1:0“ се проведе в рамките на кампания „Всички заедно за природата“.

Организатори са Европейски център „Европа директно“ Габрово, Община Ловеч и Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“.

През есента на 2021 г. в училищата на гр. Ловеч се проведе кампанията „ВСИЧКИ ЗАЕДНО ЗА ПРИРОДАТА“. Тя имаше за цел да запознае учениците с новата система за събиране на отпадаците в общината, да повиши знанията им за разделно събиране на отпадъците.
Състезанието „Живот срещу пластмаса – 1:0“ даде възможност да покажем, че светът може да съществува и без пластмаса. Състезанието включваше разработване на идейни проекти за намаляване на еднократната употребата на пластмаси в домакинствата.
Състезаваха се отбори от 5 човека - ученици от 5-7 клас от училищата в Община Ловеч. Всеки отбор е с участници от едно училище и има определен ръководител.
В началните етапи регистрираните отбори трябваше да разработят идеен проект и да представят резюме. Нямаше ограничение в начина на представяне, но отборите трябваше да отговорят на два важни въпроса:
1. Употребата на кой вид пластмаси целим да намалим (отговор на въпроса „какво“);
2. По какъв начин да стане това (отговор на въпроса „как“).
9В последния етап всеки отбор, в срок до 20 декември 2021 г., трябваше да представи в рамките на 3 минути своята идея по атрактивен начин под формата на видео.
Оценката на проектите се извърши от жури, съставено от представители на организаторите, съгласно четири критерия:
- иновативност – макс. бр. точки 12;
- приложимост – макс. бр. точки 10;
- персонална ангажираност на отборите – макс. бр. точки 5;
- артистичност – макс. бр. точки  8;
Максималният брой точки, който можеше да получи един проект е 35.
Победител е проектът „Зелен дом“ на отбор ,,Ековойни‘‘ от ОУ „Христо Никифоров“. Екипът е в състав: Памела Митева - капитан,  Ванеса Вътева, Йоан Петков, Даная Христова и Теодор Стефанов. Ръководител: г-жа Полина Георгиева
Победителите ни предлагат прости правила, които да следваме в ежедневието си, а посланието им е вдъхновяващо.

Награждаването на трите най-добре представили се отбори се състоя в залата на Общински съвет в Ловеч на 22 декември. Наградите бяха осигурени от Европа директно - Габрово.

Източник: Европа директно - Габрово/ГТПП
 
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Последна >>

Резултати 33 - 36 от 124
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside