Начало arrow Програми arrow Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 arrow Мерки, които се очаква да се финансират от програмата през 2008 г.  
Мерки, които се очаква да се финансират от програмата през 2008 г. Печат
04 април 2008
От 14.04 до 30.04 ще бъдат отворени мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.
От 28.04.-04.05 ще се отворят мерки 122 “Подобряване на икономическата стойност на горите”, 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
От 12.-18.05. стартират мерки 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и 142 “Създаване на организации на производители”,
от 09.06 до15.06. - мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.
Юли (07.-13.07.) ще започне приемът на проекти по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”. 
Габровската търговско-промишлена палата ще разполага с повече информация по темата през следващата седмица. 
Източник: НЦПО в системата на БТПП
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside