Начало arrow Текущи покани arrow Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации Печат
04 септември 2009

oprrМинистерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., по Схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.

Схемата цели ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението в градските агломерационни ареали, чрез изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на свлачищните процеси. Осигуряване на защита за населението и имуществото му чрез подкрепа на дейности за заздравяване и укрепване на свлачища. Ограничаване разрастването на свлачищните процеси чрез изграждане на автоматизирани системи за мониторинг.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 86 общини в обхвата на  градските агломерационните ареали.

Минималната сума на безвъзмездната финансова помощ на проект е 300 000 лв., а максимална – 1 000 000 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

• Инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища, като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения, способстващи за развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и съоръжения, поради развитието на свлачището;
• Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина (хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) за отвеждането им извън територията на свлачището и изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (окопи, канавки, дренажни ребра и др.);
• Инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачището;
• Изграждане на защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.;
• Вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 06. 11. 2009 г.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет адреси: http://www.mrrb.government.bg и http://www.bgregio.eu

Източник:  Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside