Начало arrow Текущи покани arrow Две процедури за подбор на проекти по ОПРКБИ  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Две процедури за подбор на проекти по ОПРКБИ Печат
04 септември 2009

6На 20 юли 2009 г. Министерството на икономиката и енергетиката – Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. и Междинното звено - Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, обявиха  продължаване на етапа по набиране на проектни предложения по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ без определен срок за кандидатстване: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007: „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" и открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове".

Продължаването на етапа по набиране на проектни предложения по откритата процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия" е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 27 219 586,11 лева.

Откритата процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество: BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове" е без определен срок за кандидатстване и е с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 2 933 745 лева. За финансиране по нея се одобряват тези проектни предложения, чиято оценка е равна или надвишава 80% от максималния брой точки. Одобрените по нея проекти получават финансиране по реда на тяхното постъпване до изчерпване на предвидените средства.

Обявените процедури за безвъзмездна финансова помощ се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, на интернет страницата на Междинното звено ИАНМСП www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават в териториални звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г. – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Източник:  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside