Начало arrow Текущи покани arrow Подкрепа за развитието на туристически атракции  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Подкрепа за развитието на туристически атракции Печат
01 август 2009

62До 16.00 часа на 4 септември 2009 г. 148 общини ще могат да кандидатстват по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за развитието на туристически атракции”.

Схемата е по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритет 3 “Устойчиво развитие на туризма”,  операция “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 82 858 124 лв. От тях 70 429 405 лв. са съфинансиране от Европейския Фонд за регионално развитие, а  12 428 719 лв. са национално съфинансиране.
Схемата ще подкрепи развитието на конкурентноспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
• Развитие на природни, културни и исторически атракции – реставрация, консервация, експониране, оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.
• Развитие на туристическата  инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите (туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове)
• Развитие  на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им (пътища/улици за достъп, детски площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи, тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги, съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт)
• Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции
• Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности).

Източник:  Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside