Начало arrow Текущи покани arrow Нови процедури по ОПРЧР  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Нови процедури по ОПРЧР Печат
01 август 2009

 63Стартираха нови четири операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият им бюджет е 187 млн.лв. и по тях се предвижда да бъдат обхванати най-малко 83 000 безработни.
 
ОТНОВО НА РАБОТА ще се реализира чрез наемане на безработни, които да се грижат за децата на семейства, в които и двамата родители са наети по трудово правоотношение. Предвижда се да бъде осигурена заетост на най-малко 8 000 безработни, преимуществено в предпенсионна възраст. Планираните средства са 64 млн.лв.

АДАПТИВНОСТ е схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, която цели да съкрати масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца тези лица ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лв. на месец. Очаква се да бъдат обхванати 42 000 души, планираните средства са 72 млн.лв.

НА ПЪТ е процедура, насочена към хора, наети по трудов договор, които биха могли да получават средства за транспортни разходи за период до 1 година, когато работното им място е извън населеното място, в което са адресно регистрирани. Предвидените средства за тази схема са 25 млн.лв., хората, които ще обхване – най-малко 6000 души.

АЗ МОГА ще даде възможност на поне 27 000 заети по трудов договор лица да се включат в курсове за професионална квалификация или повишаване на компетенциите. Планираните средства са в размер на 26 млн. лв.

Процедурите са за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която конкретен бенефициент и договарящ орган са в рамките на една и съща институция – Агенция по заетоста.

Допълнителна информация и документи на интернет страницата на АЗ: http://www.az.government.bg

Източник: Министерство на труда и социалната политика

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside