Начало arrow Текущи покани arrow Министерство на образованието и науката ще получи 11.5 млн. лева  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Министерство на образованието и науката ще получи 11.5 млн. лева Печат
10 юли 2009

4Министерство на образованието и науката ще получи 11,5 млн. лева за ремонт, реконструкция, обновяване, доставка на оборудване, извършване на одити за енергопотребление, внедряване на мерки за енергийна ефективност и  подобряване на достъпа за хора с увреждания до училищата държавна собственост.

Средствата са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Чрез предоставената финансова подкрепа ще се извършат инвестиции  в 11 сгради – публична държавна собственост, които се ползват от 14 образователни институции. Общо 7 782 ученика, от тях 132 деца с увреждания и 868 ученици в неравностойно положение, вкл. 421 от малцинствени групи ще бъдат пряко повлияни от подобрените условия, в които ще се обучават .

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Източник: МРРБ, Дирекция “Европейска координация и връзки с обществеността”

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside