Начало arrow Текущи покани arrow Нова операция по ОПРЧР  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Нова операция по ОПРЧР Печат
10 юли 2009

esfПовишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори, стартира Агенцията по заетостта.

Това е нова операция от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която е в рамките на Приоритетна ос 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите, области на интервенция:

 2.1. Подобряване адаптивността на заетите лица;

 2.2. Насърчаване гъвкавостта на пазара на труда;

 2.3 Подобряване условията на труд на работното място.

 Операцията е в размер на 71 223 672 лева и ще се реализира на територията на цялата страна от 2009 до 2013 г.

Целта на операцията е подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Тя ще е разработена в 8 компонента, като за всеки един компонент е определен конкретен бенефициент:

- Конфедерация на независимите синдикати в България;
- Конфедерацията на труда Подкрепа;
- Асоциация на индустриалния капитал в България;
- Българска стопанска камара;
- Българска търговско-промишлена палата;
- Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”;
- Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
- Съюз за стопанска инициатива.

До 17 август 2009 г. конкретните бенефициенти трябва да подадат проектно предложение до Договарящия орган, Агенцията по заетостта.

Допустими целеви групи по настоящата операция са работодатели, работници и служители, служители в институции и организации, осъществяващи контрол и работещи на пазара на труда и осъществяващи контрол върху условията на труд, самонаети, активно търсещи работа лица.

Източник: http://www.az.government.bg

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside