Начало arrow Текущи покани arrow Покана по програмата за по-безопасен интернет  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Покана по програмата за по-безопасен интернет Печат
10 юли 2009

ЕК представя покана за проекти за защита на децата при изпозлване на интернет и други комуникационни технологии. Поканата е в рамките на програмата ''По-безопасен интернет'', която е приемник на вече изтеклата ''По-безопасен интернет плюс'' (2005—2008 г.).
Цели и дейности:
- осигуряване на обществена осведоменост;
- борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение онлайн;
- насърчаване на по-безопасна онлайн среда;
- създаване на база от знания.

Допустими кандидати:  Поканата е отворена за всички юридически лица, регистрирани в страните-членки на ЕС или страните от ЕАСТ (Исландия, Норвегия, Лихтенщайн).

Компоненти на поканата за 2009 г.

Дейности 1 и 2: Осигуряване на обществена осведоменост и борба срещу незаконното съдържание и увреждащото поведение онлайн.
1.1. По програмата се подпомага създаването на центрове за по-безопасен интернет навсякъде в Европа. Всички центрове ще фокусират дейността си върху повишаване на осведомеността народители, възпитатели, учители и деца за онлайн съдържание, считано за неподходящо за деца. За неподходящо и опасно съдържание се счита насаждането на расизъм и ксенофобия, физическо насилие и сексуален тормоз чрез всички възможни форми на комуникация (интернет, видеа, чатрумове, мобилни клипове и тн.). Центровете трябва да осигуряват и горещи линии за сигнализиране при случаи на нелегално съдържание или за оказване на помощ на родители, чиито деца са станали жертва на онлайн тормоз.
По тази дейност ЕК Финансира 50 % от приемливите разходи (като този процент може да бъде увеличен на 75 % за публични институции, малки и средни предприятия и организации с идеална цел).
1.2. Интегрирана мрежа: Европейско координиране на центровете за по-безопасен интернет
Поканата за 2009 г. е открита и за мрежов координатор, който да оказва логистична и инфраструктурна подкрепа на центровете за по-безопасен интернет, като осигурява забележимост на европейско равнище, добри комуникации и обмен на опит.
Мрежовият координатор:
- предоставя единствен, всеобхватен уебпортал за представяне на дейностите за осведоменост, горещите линии и линиите за оказване на помощ с набор от съответна информация и ресурси със съдържание като новинарски услуги, статии, месечен бюлетин,
- разпространява статистически данни и информация относно дейностите във връзка с линиите за оказване на помощ, горещите линии и осведомеността, както и резултатите на мрежата в цяла Европа,
- разработи структура за управление на мрежата,
- осигурява координация на европейско равнище на младежки групи към центрове за по-безопасен интернет и организира паневропейска среща на членове на групите към тях,
- координира организирането на регионални срещи от центрове за по-безопасен интернет.
Съвместно предложение може да бъде направено от повече от три различни организации.
Финансирането е в размер  на 100 % от преките приемливи разходи (както е определено в модела за споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства), но без непреки (административни) разходи.

7Действие 3: Насърчаване на по-безопасна онлайн среда - В рамките на това действие ЕК ще финансира създаването на мрежа от европейски НПО, които работят за защита на безопасността на децата. Мрежата трябва да работи за обмен на добри практики и разработване на обща стратегия за предпазване на децата в интернет.

ЕК финансира 100% от разходите за проекти по Действие 3.

Действие 4: Създаване на база от знания  - В рамките на това действие трябва да бъда разработен проект за задълбочаване на знанията за посегателствата в интернет спрямо деца, и по-специално- да се осъщетсват изследвания изследвания в областта на онлайн ухажорството.
ЕК ще финансира изцяло реализацията на избрания проект.

Бюджет: 9 333 млн. евро за 2009 г.

Краен срок: 19 ноември 2009 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на програмата.

Източник: http://www.dnevnik.bg//evropa

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside