Начало arrow Текущи покани arrow EК възстанови междинните плащания по програма ИСПА/Кохезионен фонд  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
EК възстанови междинните плащания по програма ИСПА/Кохезионен фонд Печат
24 май 2009

ispaНа 13 май 2009 г. с Решение на Европейската комисия бяха възстановени междинните плащания от страна на Комисията по Кохезионен фонд съгласно Регламент 1164/94 по пътни проекти № 2001/BG/16/P/PT/004 „Aвтомагистрала “Люлин” - Софийски околовръстен път до п. в. Даскалово” и № 2006/BG/16/P/PA/003 „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T)”.

Същите бяха спрени с Решение на ЕК от 23 юли 2008г. поради необходимост от предоставяне на гаранции за липса на конфликт на интереси по сключените договори за проектите и поради установени слабости в Системите за управление и контрол (СУК) по Програма ИСПА/Кохезионен фонд съгласно Регламент 1164/94 на Национална агенция „Пътна инфраструктура”. В рамките на определения от Комисията 4 месечен срок бяха проведени редица одити от страна на ЕК и българските одитни институции. В допълнение от Министерски съвет бяха предложени и одобрени следните документи, които бяха съгласувани и с ЕК: 1.) Актуализиран План за действие за укрепване на системите за управление и контрол на НАПИ и 2.) План за действие за изпълнение на препоръки, направени към НАПИ от одитни институции и отчет за изпълнението му към 30.10.2008 г. Плановете за действие включват срокове и отговорни лица за изпълнението, за което се докладва на Вицепремиер Меглена Плугчиева на седмична и месечна база.

С координиращото участие на Министерството на финансите е подготвена, и на 4 ноември 2008 беше представена на ЕК, Национална позиция по прекратяването на междинните плащания по проектите „Автомагистрала „Люлин” – Софийски околовръстен път – п. в. „Даскалово” и „Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T)” в България. Позицията бе подкрепена от пакет документи, съдържащ:

• отчет за изпълнението на горепосочените планове за действие, включително взетите мерките по промяна на нормативната уредба и преструктурирането на СУК;
• резултатите от последващите одити и проверки, извършени с цел потвърждение за липсата на конфликт на интереси и даването на увереност, че никоя от процедурите за обществени поръчки в бившия ФРПИ не е довела до неправомерно използване на средства от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94;
• актуализирано, подробно описание на националните СУК на помощта от ИСПА/Кохезионен фонд – Регламент 1164/94 в изпълнение на чл. 5 от Регламент на Комисията 1386/2002.

Под ръководството на Вицепремиера, отговорен за управлението на европейските фондове бяха сформирани и приключиха успешно работата си редица работни групи, свързани с преструктурирането на ФРПИ в НАПИ и осигуряването на ефективност в работата на новата структура. Сред тях са: Работна група за дефиниране на основните параметри при разпределянето на отговорностите между Управляващия орган и Междинното звено, сформирана със заповед на Министъра на транспорта от 13.08.2008г.; Работна група, която да осъществява текущ контрол върху дейността на НАПИ, сформирана със Заповед на заместник-министър председателя от 02.10.2008 г. и др. Вследствие на тяхната дейност са подготвени редица проекти на нормативни актове и правителствени решения, чиято цел е осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност на планирането и изпълнението на секторните политики и функционалност на променените системи за управление и контрол.

След прегледа на посочените документи и извършването на проверки на място, на 13.05.2009 г. Европейската комисия официално оповести отменянето на прекратяването на плащанията в размер на 115 млн. евро по програма ИСПА за България. На 13.05.2009г. в Брюксел г-жа Хюбнер, Комисар по Регионална политика и българският вицепремиер г-жа Плугчиева подписаха документ, с който ЕК официално деблокира средствата, за което eufunds.bg публикува детайлна информация своевременно.

В допълнение Ви предоставяме за информация пълния текст на Решението на Европейската комисия на български език, което може да прочетете тук.

Източник: http://www.eufunds.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside