Начало arrow Текущи покани arrow Пет нови проекта ще бъдат финансирани по ОПАК  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Пет нови проекта ще бъдат финансирани по ОПАК Печат
24 май 2009

OPAKПет нови проекта от съдебната система ще получат безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма “Административен капацитет” (ОПАК). Проектите са в сферата на човешките ресурси и ще бъдат реализирани от Прокуратурата на Република България (с два проекта), Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС), Националния институт на правосъдието (НИП) и Министерството на правосъдието (МП).

Както е заложено и в Индикативната годишна работна програма по ОПАК за 2008 г. на 10 октомври 2008 г. стартира процедура по подприоритет 2.4 “Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”. За европейско финансиране можеха да кандидатстват конкретните бенефициенти от съдебната система. Одобрени за финансиране са всичките 5 подадени проекта на обща стойност 4 179 424,72 лв.

Каквато е практиката, оценителната комисия разгледа постъпилите 5 проектни предложения на три етапа: оценка на административното съответствие, оценка на допустимостта и оценка на качеството. По правило финансиране получават всички или част от проектните предложения, получили минимум 50 точки, по реда на класирането им до покриване на общия размер на предварително обявения бюджет по съответната процедура. В случая бяха предвидени за договаряне 6 млн. лв. Въз основа на резултатите от отделните етапи на оценката комисията предложи за финансиране следните проектни предложения:

Проект: “Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси” на Прокуратурата на РБ с бюджет: 759 873,92 лв.

Проект: “Укрепване на административния и функционалния капацитет на Инспектората към ВСС” на Инспектората към ВСС с бюджет: 822 611,20 лв.

Проект: “Създаване на мрежа от съдии-координатори по европейско право” на НИП с бюджет: 651 311,20 лв.

Проект: “Прокуратурата – компетентна и ефективна” на Прокуратурата на РБ с бюджет: 737 250 лв.

Проект: “Укрепване на капацитета на специализираната администрация на министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията” на Министерството на правосъдието с бюджет: 1 208 378,60 лв.

Източник: Министерство на държавната администрация и административната реформа

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside