Начало arrow Текущи покани arrow Проекти по програма „LIFE+” за 2009г.  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Проекти по програма „LIFE+” за 2009г. Печат
24 май 2009

lifeНа 15 май 2009 г. Европейската комисия публикува поканата за представяне на проектни предложения за 2009 г.

График на дейностите по представяне, оценка и подбор на проектните предложения

 Публикуване на поканата за представяне на предложения15 май 2009 г.
 Информационен семинар за потенциалните кандидати, който ще се проведе
в България и се организира от Европейската комисия
27 май 2009 г.
Краен срок за кандидатите за изпращане на предложенията до компетентните
институции в съответната страна- членка
15 септември 2009 г.
 Краен срок за страните – членки за изпращане на предложенията до Комисията22 октомври 2009 г.
 Подбор, оценяване и прегледот октомври 2009 г.
до юни 2010 г.
 Обявяване на резултатите от подбора на проектните предложенияюли - август 2010 г.

 

 

 

 

 

 Финансиране
- За България за 2009 г. е определен индикативен бюджет в размер на 5 390 756 евро. Най-малко 50 % от тази сума се отпуска за мерки за подпомагане опазването на природата и на биологичното разнообразие.

Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) по тази програма не се финансират мерки, които отговарят на критериите за подбор, или получават подкрепа за същата цел от други финансови инструменти на Общността, включително: Европейски фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Европейски социален фонд, Европейски селскостопански фонд за развитие на селските райони, Европейски фонд за рибарство, Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации, Седма рамкова програма за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности.

Документите за кандидатстване за 2009 г. (насоки за кандидатстване, формуляри за кандидатстване и приложения към тях) могат да бъдат изтеглени от официалната страница в интернет на Европейската комисия за „LIFE+”
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Срок и място за подаване на проектните предложения - За текущата 2009 г. проектните предложения следва да бъдат подадени от кандидатите до Министерството на околната среда и водите, най-късно до 15 септември 2009 г. на адрес:

Министерството на околната среда и водите
1000 София бул. “Мария Луиза” 22
Деловодство, партер

За повече информация посетете официалната интернет страница на Европейската комисия за „LIFE+”: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Източник: http://www.moew.government.bg/

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside