Начало arrow Текущи покани arrow Одобрени са критериите за новите схеми  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Одобрени са критериите за новите схеми Печат
20 май 2009

ophrЧетвъртото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се проведе на 28 април 2009 г. в Пловдив. Одобрението на комитета получиха 12 нови схеми за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 272,6 милиона лева. Комитетът прие също допълнителни 15 милиона лева да бъдат използвани за финансиране на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” за лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. С приемането на тези общо 13 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, общият размер на средствата, които предстои да бъдат договорени по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през 2009 г., достигна 785 милиона лева.
Четири от утвърдените операции, в размер на 187 милиона лева, предвиждат мерки на пазара на труда в подкрепа на гражданите и бизнеса в условията на финансова и икономическа криза. Така от началото на 2009 г., средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, вече възлизат на 373 милиона лева. Този значителен ресурс ще бъде насочен към създаване на заетост, насърчаване мобилността на работната сила, подкрепа за работници и служители, преминали на непълно работно време и обучение за безработни и заети лица.
На заседанието в Пловдив, Комитетът за наблюдение на оперативната програма одобри и други 8 схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ. Близо 47 милиона лева са предвидени за студентски стипендии и награди за учебните години 2010-2011 и 2011-2012, а 5 милиона лева - за развитие на взаимодействието между науката и бизнеса. Със средства от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” ще бъде реализирана национална кампания, насърчаваща здравословния начин на живот чрез физическа активност. Със сумата от 10 милиона лева ще бъдат реализирани дейности за обучение и повишаване квалификацията на общопрактикуващите лекари в страната.
Четири от приетите операции касаят повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги и са конкретно насочени към подобряване на работата на Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и Агенцията за хората с увреждания и повишаване достъпа на гражданите до предоставяните услуги. Комитетът прие и годишния доклад за изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за 2008 г., промени във вътрешните правила за неговата работа и информация за проведени одити.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  напредък по изпълнението – 29 април 2009 г.

• Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е одобрил критерии за избор на 57 операции в размер на 1,314 милиарда лева
• стартирали 39 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 660 милиона лева
• изпълняват се 769 договора на обща стойност над 252 милиона лева
• реално изплатените средства по сключените договори, без да се отчитат лимитите по авансови плащания на конкретните бенефициенти е близо 14,5 милиона лева
• само през 2008 г. в различни дейности, финансирани по програмата, са обхванати близо 100 000 души

Източник: Министерство на труда и социалната политика

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside