Начало arrow Текущи покани arrow Обновявяне и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Обновявяне и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения Печат
20 май 2009

oprrМинистерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-06/2009 „Подкрепа за обновяване и модернизация на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” е Министерство на здравеопазването.

Целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:
• Да се подобри, обнови и модернизира държавната здравна инфраструктура в градските ареали;
• Да се осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, включително ромите.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
• Компонент 1 - Ремонт, реконструкция, обновяване и оборудване на сградите/помещенията на държавните лечебни и здравни заведения (включително закупуване на линейки) в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Национална здравна карта;
• Компонент 2 - Ремонт, реконструкция, обновяване, оптимизиране (пристрояване, надстрояване) и оборудване на сградния фонд на Домове за медико-социални грижи за деца, включително прилежащото им дворно място;
• Компонент 3 - Реконструкция, ремонт, разширение и оборудване на държавни лечебни заведения с лъчетерапевтични звена, свързани със социално значими онкологични заболявания;
• Одити за енергопотребление и внедряване на мерки за енергийна ефективност;
• Подобряване на достъпа за хора с увреждания до горепосочените здравни институции.

Краен срок за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна програма и проектните фишове към нея:
за 2009 година - 31 юли и 30 ноември.
за 2010 година – 30 юни.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата - 147 978 554 лева.

Размер на съфинансирането от Европейския Фонд за Регионално Развитие (85%) - 125  781  771 лева.

За отделните проектни фишове към средносрочната рамкова инвестиционна програма важат следните размери на безвъзмездна финансова помощ:
• за „Компонент 1” - от 2 000 000 лева до 10 000 000 лева.
• за „Компонент 2” - един проектен фиш за 10 000 000 лева.
• за „Компонент 3” - от 1 000 000 до 25 000 000 лева

Източник:  http://www.bgregio.eu

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside