Начало arrow Текущи покани arrow Програма за учене през целия живот  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Програма за учене през целия живот Печат
20 май 2009

Целта на настоящата покана за представяне на предложения по програмата за учене през целия живот е отпускането на финансова помощ за около 6—8 предложения на участници от максимален брой страни и сектори, с цел организиране на дейности за създаване на консорциуми, които да допринесат за успешно и устойчиво приложение на ЕКР като всеобхващаща рамка, която да подпомогне мобилността и ученето през целия живот.

Съгласно настоящата покана подаването на молби за отпускане на субсидии е насочено по-специално към консорциуми от европейски, национални, регионални и секторни организации, включително напр. министерства, органи, отговорни за квалификациите, секторни сдружения, социални партньори и други основни заинтересовани лица, които са ангажирани и участват в системите за квалификации. Кандидатите следва също да представляват в значителна степен сектора, пазара на труда или системата/ите за образование и професионално обучение, които са предмет на проекта им.

Молбите за финансиране могат да бъдат подадени единствено от консорциуми, съставени от организации, основани от представители на 7 или повече допустими страни.

Дейностите, допустими по настоящата покана, които ще бъдат изпълнени от консорциуми, могат да включват проекти за създаване на мрежи, чрез които взаимният обмен на опит произвежда конкретни резултати и трайни (т.е. извън живота на проекта) резултати. Целените конкретни резултати и предложените решения трябва да са точно и ясно формулирани в кандидатурата.

Допустимите кандидатури се оценяват въз основа на критериите приложимост, методологично качество, качество на работната програма, качество на партньорството, съотношение цена/полза, разпространение и въздействие.

Общият бюджет, предвиден за съвместно финансиране на проекти по настоящата покана, възлиза на 2 млн. евро. Размерът на субсидиите ще бъде между 200 000 и 300 000 евро за проект. Финансовото участие от страна на Общността няма да надвишава 75 % от общата сума на допустимите разходи.
Кандидатурите се подават не по-късно от 14 август 2009 г. до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (за валидна се приема датата на пощенското клеймо).

Пълният текст на поканата за представяне на предложения и молбите за кандидатстване могат да се намерят на следния адрес в интернет.

Източник: http://www.dnevnik.bg//evropa

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside