Начало arrow Текущи покани arrow Покана по програма “Интелигентна енергия Европа”  
EUROPE DIRECT
Начало
Европейски избори
Новини
Събития
Текущи покани
Програми
Услуги на центъра
Въпроси
Контакт
Библиотека
Фотогалерия
Архив на новините
Видео
Аудио
Мисия възможна!
План "Юнкер"
Обща информация Обща информация
Новини
Медии
Инф. материали
Полезни връзки
Анкета
Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение! Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!
Последни новини
Партньори
ГТТП - Приемна структура ГТТП - Приемна структура
Дарик Радио Габрово - медиен партньор Дарик Радио Габрово - медиен партньор
Вестник Вестник "100 Вести" - медиен партньор
GDPR
Декларацията за поверителност на личните данни на ГТТП
Покана по програма “Интелигентна енергия Европа” Печат
20 май 2009

energyГенерална дирекция ''Енергетика и транспорт'' на ЕК представя покана проектопредложения за 2009 г. по програма ''Интелигентна енергия - Европа''.
Цели
- повишаване на енергийната ефективност и рационално използване на природните ресурси;
- използване на нови възобновяеми енергийни източници и разнообразие на енергията;
- повишаване на енергийната ефективност на транспорта.

Приоритетни области
1. Енергийна ефективност и разумно използване на ресурсите (SAVE)
– по този приоритет ще бъдат подкрепени следните дейности:
- проекти за енергийна ефективност на сградите, които могат да включват обучения в за прилагане на Директивата на ЕС за сградите в страните членки; сравнителни анализи, широки пазарни проучвания за практиките за подобряване на енергийната ефективност в страните от ЕС и др.;
- проекти за енергийно ефективни продукти, които включват разнообразни дейности за повишаване на интереса на производителите и потребителите към екопродуктите, проекти за екодизайн, създаване на мрежи между заинтересованите страни и т.н.
Поканата не важи за продукти в ИКТ сектора, тъй като те се покриват от Програмата за подкрепа на ИКТ сектора
2. Нови и възобновяеми енергийи източници (ALTENER) - В рамките на този приоритет ще бъдат финансирани проекти по 3 подприоритета:
- добиване на електроенергия от ВЕИ (RES-e);
- използване на възобновяема енергия за отоплени/охлаждане (RES-H/C);
- дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите;
- проучвания и добив на биогорива.
3. Използване на възобновяема енергия в транспорта. Този приоритет покрива следните видове дейности:
- използване на алтернативни горива и чисти и енергийно ефективни превозни средства (включително и електрически);
- проекти за енергийно ефективен транспорт, тоест подобряване на качеството на обществения транспорт, насърчаване на придвижването с велосипеди и пеша чрез изграждане на велоалеи, пешеходни пътеки и т.н
- изграждане на капацитет на регионалните и местни агенции за насърчаване на ефективния и устойчив транспорт.
4. Интегрирани инициативи – те покриват повече от един приоритет и могат да включват създаване на мрежи или асоциации на местните власти, общности за устойчива енергия, сътрудничества за био бизнес; обучения за интелигенстната енергия и предоставяне на енергийни услуги.
Допустими кандидати - Всички юридически лица, публични или частни, които са регистрирани в страна членка на ЕС, страните от ЕАСТ и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и Хърватия.
Бюджет: 65 млн. евро, като ЕС финансира до 75% от разходите по проект
Краен срок: 25 юни 2009 г.
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на програма ''Интелигентна енергия -Европа''

 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside