Начало arrow Новини arrow Проект ARIES4 за интелигентна и устойчива специализация  
Проект ARIES4 за интелигентна и устойчива специализация Печат
22 март 2024
7Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ и община Габрово са партьори в проект ARIES4 „Алианс на регионални иновационни екосистеми, основан на стратегии за интелигентна устойчива специализация“.

Този тригодишен проект, съфинансиран от ЕС чрез програмата "Еразъм+", включва общо 16 регионални партньори за сътрудничество в четири европейски региона: Навара в Испания, Габрово в България, Южна Дания и Вармланд в Швеция.  
Целта на проекта е да насърчи иновациите, сътрудничеството и обмена на знания между университетите, професионалното образование, публичния сектор, бизнеса и обществото. Накратко казано, проектът има за цел да предостави набор от инструменти за стратегии за устойчива интелигентна специализация, които могат да бъдат разпространени и използвани от други европейски региони. Планираните резултати от проекта включват каталог с показатели за устойчивост, ефективни инструменти за устойчива интелигентна специализация, програми за обучение и инструменти за самооценка на устойчивостта в предприятията, както и уеб инструмент за мониторинг на устойчивата интелигентна специализация на регионално ниво. 

В помощ на регионите за постигане на устойчивост 
В помощ на регионите е разработен уеб инструмент за мониторинг. Той показва в графичен вид развитието във времето на ключови показатели за устойчивост на регионите. Той е и инструмент за сравнение между регионите, както и за оценка на връзката между променливите. В този смисъл уеб инструментът улеснява идентифицирането на силните и слабите страни на регионите, както и идентифицирането на линии на действие в стратегиите за интелигентна специализация на регионите за преход към по-устойчиви региони. 

В помощ на бизнеса за постигане на устойчивост 
Досега е разработен един документ и е осъществено едно събитие, които са в помощ на бизнеса. Сборникът с казуси представя компании с добри практики в областта на устойчивостта в четирите региона, които да вдъхновят мениджърите да проучат възможностите за устойчив преход към по-зелена икономика. 
В партньорските страни се провеждат уъркшопове CRE8® по шведски модел, в рамките на които 4 екипа от студенти решават проблеми, зададени от бизнеса. Първоначално студентите се запознават с компанията и проблема. След това се обучават в пичинг, тъй като представят решението си посредством този вид презентиране. Екипите са мултидисциплинарни и се разпределят на случаен принцип. Имат на разположение 3 часа, през които да дебатират и да решат как ще представят идеите си, като нямат достъп до никакви технологии (например компютри, смарт телефони и часовници и т.н.). По време на пичинг сесията всеки екип самостоятелно презентира своето решение пред жури, в което участват и представители на компанията, формулирала бизнес проблема. Екипът, събрал най-много точки, получава малка награда. Чрез уъркшоповете CRE8®, от една страна, бизнесмените получават креативни решения, а от друга страна, студентите развиват творческия си потенциал и подобряват уменията си за критично мислене и комуникация.   

Източник: РИЦ Амбициозно Габрово
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside