Начало arrow Новини arrow Оценка на изпълнението на програма Хоризонт 2020  
Оценка на изпълнението на програма Хоризонт 2020 Печат
21 февруари 2024
5„Хоризонт 2020“ - програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014 – 2020 г. с бюджет от почти 80 милиарда евро, допринесе значително за изграждането на общество и икономика на ЕС, основани на знанието и иновациите, и беше от полза за европейците далеч отвъд това, което би могло да бъде постигнато на национално или регионално равнище.

 Всяко изразходено евро, свързано с програмата, в крайна сметка ще донесе пет евро ползи за гражданите на ЕС до 2040 г., което ще докаже високата икономическа ефективност на инвестициите в научни изследвания и иновации за европейското общество. Това посочва Европейската комисия след публикуването на окончателния доклад по отношение на изпълнението на програмата.
„Хоризонт 2020“ е осмата програма на Европейския съюз за финансиране на научните изследвания и иновациите, която функционира от 2014 г. до 2020 г. с бюджет от почти 80 милиарда евро. Целите на „Хоризонт 2020“ бяха да се стимулира икономическият растеж, да се създадат работни места, да се насърчи сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, да се подкрепят високите постижения в научната област и водещите позиции в промишлеността и да се преодолеят обществените предизвикателства в Европа.
В рамките на „Хоризонт 2020“ са финансирани над 35 000 проекта за период от седем години, поканите привличат над един милион индивидуални заявления от 177 държави.
Програмата изигра решаваща роля в борбата с изменението на климата и 64,4% от нейния бюджет бяха инвестирани в устойчиво развитие.
„Хоризонт 2020“, заедно с предшестващата я РП7, е вторият най-голям източник на наука за климата в света.
Програмата финансира конкретни решения в различни области, като например нов транспорт, задвижван с водород, иРНК ваксини, фотоника и микро- и наноелектроника. Почти 4,000 патента и търговски марки са резултат от финансиране по „Хоризонт 2020“. Европейският съвет по иновациите се отстоява с безпрецедентната си подкрепа за потенциално революционни технологични иновации и за дълбокотехнологични дружества.
„Хоризонт 2020“ доведе до забележителен допълнителен растеж на заетостта с 20% и увеличение с 30% на оборота и общите активи на участващите предприятия в сравнение с тези, които бяха неуспешни въпреки висококачествените заявления. В дългосрочен план се очаква програмата да допринесе за средно годишно увеличение от 15.9 милиарда евро на БВП на ЕС, възлизащо общо на 429 милиарда евро за периода 2014-2040 г.
Учените, финансирани по линия на „Хоризонт 2020“, допринесоха за над 276 000 рецензирани публикации. Подкрепени са 33 лауреати на Нобелова награда. „Хоризонт 2020“ беше от основно значение и за диверсифицирането и усъвършенстването на уменията и знанията на изследователите. „Хоризонт 2020“ подкрепи мобилността на близо 50 000 изследователи в различни сектори и държави. Освен това програмата даде възможност на ЕС да развива и модернизира широкомащабна научноизследователска инфраструктура както на европейско, така и на световно равнище: над 24 000 изследователи и организации получиха достъп до тези инфраструктури, което разшири възможностите за съвместна работа и научен напредък.
Изводите и основните заключения от окончателната оценка на „Хоризонт 2020“ ще играят решаваща роля не само за оформянето на текущото изпълнение на „Хоризонт Европа“, но и за оказване на влияние върху разработването на политики за бъдещи инициативи в областта на научните изследвания и иновациите.

Източник: https://horizoneu.mon.bg
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside