Начало arrow Новини arrow Регионите и градовете през 2023 година  
Регионите и градовете през 2023 година Печат
21 февруари 2024
4Публикуван е традиционният Годишен доклад за състоянието на регионите и градовете в Европейския съюз (ЕС) през 2023 г.

Докладът очертава основните предизвикателства пред регионите и градовете на Съюза през 2023 г. и дава препоръки за решенията им. В три раздела детайлно са представени практики на регионално и местно ниво по управление на различните кризи, инициативите с принос към устойчивото развитие и сближаването, както и планирани дейности, свързани с утвърждаването на демокрацията и разширяването на Съюза.

През 2023 г. са идентифицирани пет основни предизвикателства/кризи пред регионалните и местните власти, свързани с продължаващата война в Украйна, енергийния преход, природните бедствия, сигурността на хранителните доставки, социалните неравенства и демографските промени.

Докладът разглежда ролята на регионите и градовете за устойчивото развитие и сближаването в 7 аспекта, свързани със Зелената сделка, дигиталната трансформация, кохезията, реализацията на Механизма за възстановяване и устойчивост, общия пазар, селския дневен ред и уменията на хората.
Според данните в доклада, в ЕС 1.2 млн. граждани заемат изборна длъжност на местно или регионално равнище, а доверието на гражданите в местното и регионалното нива на управление нараства, в сравнение с показатели на правителства и парламенти.
При представянето на доклада, президентът на Комитета на регионите Васко Кордейро заяви, че по-голямото сближаване и по-силната роля на регионалните и местните власти в европейския дневен ред са „противоотровата срещу нарастващото недоволство в Европа“.
Той заключи, че „без участието, без мобилизирането на регионите и градовете не е възможно да се превърнат глобалните ангажименти в местни действия.“

Акценти от доклада, обобщени от екипа на НСОРБ.

Източник: НСОРБ
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside