Начало arrow Новини arrow Евродепутатите приеха закон срещу подвеждащата информация за „зелените“ продукти  
Евродепутатите приеха закон срещу подвеждащата информация за „зелените“ продукти Печат
24 януари 2024
3Парламентът даде окончателна „зелена светлина“ на директива, която ще подобри етикетирането на продуктите и ще забрани използването на подвеждащи твърдения за екологосъобразност.

Директивата, приета с 593 гласа „за“, 21 гласа „против“ и 14 гласа „въздържал се“, има за цел да защити потребителите от заблуждаващи търговски практики и да им помогне да направят по-добър избор при покупка. В тази връзка редица проблемни маркетингови подходи, основани на заблуждаващи твърдения за екологосъобразност и преждевременно излизане от употреба на стоки, ще бъдат добавени към списъка на ЕС на забранените търговски практики.

По-точна и надеждна реклама
Най-важната промяна е, че новите правила ще направят етикетирането на продуктите по-ясно и по-надеждно. Ще бъде забранено използването без доказателства на общи екологични твърдения като „екологосъобразни“, „естествени“, „биоразградими“, „неутрални по отношение на климата“ или „еко“.
Използването на маркировки за устойчивост също ще бъде регулирано, като се има предвид объркването, което причинява тяхната употреба, както и липсата на съпоставителни данни. В бъдеще ще се допускат само маркировки за устойчивост, които се основават на схеми за официално сертифициране, или такива, които са създадени от публични органи.
Освен това директивата ще забрани твърдения, съгласно които даден продукт има неутрално, намалено или положително въздействие върху околната среда заради схеми за компенсиране на емисии на парникови газове.

Акцент върху трайността

Друга важна цел на новия закон е производителите и потребителите да обръщат повече внимание на трайността на стоките. В бъдеще информацията за гаранцията трябва да бъде по-видима, като ще бъде създаден нов хармонизиран етикет, за да изпъкват по-лесно стоките с удължен гаранционен срок.

Новите правила също така ще забранят неоснователните твърдения за дълготрайност (например, че пералнята издържа 5000 цикъла на пране, ако това не е вярно при нормални условия), твърденията, които приканват към замяна по-рано от необходимото на консумативи (като например мастилото за принтер), и представят стоките като годни за поправка, когато те не са.

Следващи стъпки
Директивата трябва да получи окончателното одобрение от Съвета, след което ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС. Държавите членки ще разполагат с 24 месеца, за да я транспонират в националните си законодателства.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside