Начало arrow Новини arrow Потребителски кредити: защо са нужни промени в правилата на ЕС  
Потребителски кредити: защо са нужни промени в правилата на ЕС Печат
25 септември 2023
5Депутатите одобриха актуализиране на правилата, за да бъдат защитени потребителите от натрупване на дългове по кредитни карти и овърдрафти.

Европейският парламент одобри през септември 2023 г. нови изисквания за потребителските кредити, след като през декември 2022 г. постигна предварително споразумение със Съвета по законодателния текст.
Потребителските кредити са заеми за закупуването на потребителски стоки или услуги – например, домакински уреди, автомобили или екскурзии.
 
Съществуващите правила на ЕС
Европейският съюз прие през 2008 г. директива за потребителските кредити, която цели да защити европейците и да създаде условия за развитие на пазара. Правилата обхващат заеми на стойност от 200 до 75 000 евро и заставят кредиторите да предоставят на клиентите си информация, която позволява сравняването на оферти.
Потребителите имат право да се откажат от кредитно споразумение в рамките на 14 дни след сключването му и да изплатят предварително заема, като по този начин намалят разходите си по него.

Защо са нужни промени
При икономически трудности търсенето на заеми нараства. Цифровизацията отваря пътя за разрастването на небанкови финансови компании и за нови продукти на пазара като приложения за вземане на заеми от други потребители.
Това означава на практика, че в днешно време има повече възможности за вземане на малки заеми онлайн, но тези опции могат да се окажат скъпи и неизгодни. Събирането на информация за потребителите чрез алгоритми и системи с изкуствен интелект също трябва да бъде регламентирано.
Особено уязвими са потребители, които вече имат значителни задължения. Освен това настоящите правила не са уеднаквени в страните от ЕС.

Нови правила за потребителски кредит
Законодателният текст подчертава, че кредиторите трябва да предоставят стандартна информация на потребителите по прозрачен начин и да им позволят да видят цялата ключова информация на всяко едно устройство, включително мобилен телефон.
Рекламите на потребителски кредити не трябва да насърчават поемането на прекалено големи дългове и трябва да съдържат предупреждение, че вземането на пари назаем също струва пари.
При изготвянето на оценка дали даден кредит е подходящ за определен потребител компаниите ще трябва да изискват информация за настоящите задължения и за разходите за живот, но няма да могат да събират данни от социалните мрежи или за здравното състояние.

Какво изискват новите правила
- оценка на кредитоспособността на всеки потребител
- таван на таксите по заемите
- възможност за отказ от заема без посочване на причина в рамките на 14 дни
- право на предсрочно погасяване
- рекламите трябва ясно да посочват, че заемането на пари струва пари


Новите правила ще обхващат кредити до 100 000 евро, а всяка държава трябва да има право да регулира и кредити на по-високи суми. Освен това правилата ще се отнасят и за овърдрафтите, които позволяват на потребителите да ползват повече средства, отколкото те имат по дадена сметка.

Страните членки са свободни да решат дали да регулират други видове заеми – например, заеми на суми под 200 евро, безлихвени заеми или заеми със срок до три месеца.

Съветът също трябва да одобри официално новите правила, преди те да влязат в сила.


Източник:
Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside