Начало arrow Новини arrow По-чист транспорт: нови цели на ЕС за по-ниски емисии от автомобилите  
По-чист транспорт: нови цели на ЕС за по-ниски емисии от автомобилите Печат
23 август 2023
3С цел постигане на климатично неутрален транспорт Европейският съюз забранява продажбата на коли и микробуси с вътрешно горене от 2035 г.

Европейският съюз се е ангажирал с амбициозни цели в областта на климата и работи по законодателни предложения за тяхната реализация. Един от важните сектори е транспортът – той е единственият сектор, в който емисиите на парникови газове в ЕС са се увеличили спрямо 1990 г. (с повече от 25%).

Транспортът отговаря за около една пета от общите емисии на ЕС, а най-голям дял от емисиите в сектора се дължат на сухопътния транспорт – през 2021 г. той е отговарял за 72% от емисиите на парникови газове от вътрешен и международен транспорт в ЕС.

Защо леки и лекотоварни автомобили

Пътническите автомобили и лекотоварните автомобили (вановете) генерират около 15% от общите емисии в ЕС. Затова налагането на по-стриктни ограничения на замърсяването от тях ще спомогне за постигането от ЕС на целите за климата.

Емисиите преди влизането в сила на новите правила

Средните емисии от нови автомобили са били 122,3 грама въглероден диоксид на километър през 2019 г., което е под поставената цел от 130 г СО2/км за периода 2015-2019 г., но далеч над новата цел от 2021 г., която е 95 г СО2/км.
В същото време броят на електрическите автомобили, които не генерират емисии при придвижване, расте бързо – те са били 11% от новорегистрираните пътнически автомобили през 2020 г.

Нови цели
Новото законодателство изисква всички нови пътнически автомобили и лекотоварни търговски превозни средства на пазара след 2035 г. да не произвеждат емисии на въглероден диоксид. Към 2030 г. емисиите на CO2 от новите леки автомобили трябва да намалеят с 55%, а емисиите от микробусите – с 50%.
Целите са изразени в процентно намаляване на емисиите, тъй като новият стандарт от 95 грама СО2/км ще трябва да бъде преизчислен съгласно изискванията за по-реалистично измерване на емисиите при шофиране.

Промените в законодателството ще осигурят ползи за европейците в много области - например, ще допринесат за по-добро качество на въздуха, ще доведат до икономии на енергия и по-ниски разходи за притежаване на автомобил. Те също така стимулират иновациите в технологии с нулеви емисии.
Европейският парламент и Съветът постигнаха предварително съгласие по законодателните текстове през октомври 2022 г. Парламентът одобри правилата през февруари 2023 г., а след като същото направи и Съветът, законодателството влезе в сила.

Освен това Парламентът прие отделен законодателен акт, който цели подобряване на инфраструктурата в ЕС за използване на алтернативни горива и осигуряване на повече станции за зареждане с електричество и водород. До 2026 г. на всеки 60 км по главните пътища ще трябва да има пунктове за зареждане на електрически автомобили, а до 2031 г. ще трябва да има станции за зареждане на водород на всеки 200 километра.

Източник: Европейски парламент
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside