Начало arrow Новини arrow ЕК предлага правила за по-безопасни детски играчки  
ЕК предлага правила за по-безопасни детски играчки Печат
23 август 2023
2Европейската комисия предложи Регламент относно безопасността на детските играчки , с който се преразглеждат действащите правила за защита на децата от свързаните с играчките потенциални опасности.

Пуснатите на пазара на ЕС детски играчки вече са сред най-безопасните в света. С предложените правила ще се подобри тази защита, по-специално от вредните химикали. Те също така имат за цел да се намали големият брой опасни детски играчки, които все още се продават в ЕС, особено онлайн, като допълнително се уеднаквяват условията на конкуренция между тези, които се произвеждат в ЕС, и тези, които се внасят. Едновременно с това чрез предложените правила се запазва свободното движение на детските играчки в рамките на единния пазар.

Въз основа на съществуващите правила с днешното предложение се актуализират изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят детските играчки, за да бъдат предлагани в ЕС, независимо дали са произведени в ЕС.

По-конкретно с предложението:

- ще се увеличи защитата от вредни химикали: предложението не само запазва настоящата забрана на веществата, които са канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията (CMR), но и с него се забранява използването на други вредни химикали в детските играчки. Предложението е насочено към химикалите, които са особено вредни за децата.
Например с него ще бъде забранена употребата в детските играчки на химикалите, които засягат ендокринната система (ендокринните нарушители), и химикалите, които засягат дихателната система или са токсични за конкретен орган;
- ще се подобри правоприлагането: с предложението се гарантира, че в ЕС ще се продават само безопасни играчки. Ще се изисква всички детски играчки да имат цифров продуктов паспорт, който ще включва информация за съответствието с предложения регламент. Вносителите ще трябва да представят цифрови продуктови паспорти за всички детски играчки на границите на ЕС, включително за продаваните онлайн. Нова ИТ система ще проверява всички цифрови продуктови паспорти по външните граници и ще идентифицира пратките, които се нуждаят от подробен митнически контрол. Националните инспектори ще продължават да отговарят за извършването на проверки на детските играчки. Освен това, ако има опасни детски играчки, представляващи рискове, които не са непосредствено предвидени в Регламента, с предложението се гарантира, че Комисията има правомощието да изисква изтеглянето от пазара на тези играчки.

Контекст - Детските играчки са регламентирани с разпоредбите на Директива 2009/48/ЕО. С нея са определени изискванията за безопасност, на които трябва да отговарят детските играчки, за да бъдат пускани на пазара в ЕС, независимо дали са произведени в ЕС. Това улеснява свободното движение на детските играчки в рамките на единния пазар.
След оценка обаче ЕК установи редица слабости в практическото прилагане. По-конкретно съществува необходимост от по-високо ниво на защита от възможните рискове в детските играчки, особено от рисковете вследствие на вредните химикали. Освен това в оценката се стига до заключението, че Директивата трябва да се прилага по-ефикасно, по-специално във връзка с онлайн продажбите.
 
Източник: Представителство на ЕК в България
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside