Начало arrow Новини arrow Влезе в сила новият Регламент за батериите  
Влезе в сила новият Регламент за батериите Печат
23 август 2023
1Новият Регламент за батериите , който влезе в сила на 17 август 2023 г. ще гарантира, че батериите в Европа имат нисък въглероден отпечатък, че използват само минимум вредни вещества, че се нуждаят от по-малко суровини, както и че се събират, използват се повторно и се рециклират.

В съответствие с целите на Европейския зелен пакт , Регламентът за батериите е първият европейски законодателен акт, който възприема подход, основан на целия жизнен цикъл, т.е. при който снабдяването, производството, употребата и рециклирането са залегнали в единен закон.

От 2025 г. ще бъдат въведени мерки за подобряване на ефективността и въглеродния отпечатък на акумулаторните батерии, използвани в промишлеността, електромобилите и леките транспортни средства. Батериите на пазара на ЕС ще могат да съдържат само най-необходимия минимум вредни вещества.

От 2025 г. постепенно ще се въвеждат изисквания за ефективността на рециклирането, оползотворяването на материалите и рециклираното съдържание. Всички събрани отпадъчни батерии ще трябва да бъдат рециклирани и ще трябва да се постигне висока степен на оползотворяване, особено за суровини като кобалт, литий и никел.

От 2027 г. потребителите ще могат сами да отстраняват и заменят преносимите батерии в своите електронни устройства във всеки момент от жизнения им цикъл. В помощ на потребителите ще се въведе QR код, който ще осигури достъп до цифров паспорт с подробна информация за всяка батерия.

Новият регламент предвижда също така производителите да гарантират, че съдържанието на литий, кобалт, никел и естествен графит в техните батерии няма неблагоприятни екологични или социални последици.

Контекст
От 2006 г. насам батериите и отпадъците от батерии се регулират на равнището на ЕС съгласно Директивата за батериите. През декември 2020 г. Комисията предложи тази директива да бъде преразгледана поради новите социално-икономически условия, технологичното развитие, пазарите и употребите на батериите.

Търсенето на акумулаторни батерии нараства бързо и се очаква да нарасне 14 пъти до 2030 г., като на ЕС може да се паднат 17 % от това търсене. Това се дължи най-вече на електрификацията на транспорта. Такова експоненциално нарастване на търсенето на батерии ще доведе до еквивалентно нарастване на търсенето на суровини, а оттам и до необходимостта от свеждане до минимум на въздействието им върху околната среда.

През 2017 г. Комисията даде ход на Европейския алианс за акумулаторните батерии, за да изгради иновативна, устойчива и конкурентоспособна в световен мащаб верига за създаване на стойност в сектора на акумулаторните батерии в Европа и да гарантира доставките на батерии, необходими за декарбонизацията на транспортния и енергийния сектор.

Уеб страница за батериите

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside