Начало arrow Новини arrow Икономическа прогноза от пролетта на 2023 година  
Икономическа прогноза от пролетта на 2023 година Печат
27 май 2023
3-1Европейската икономика запазва устойчивостта си в един труден глобален контекст.
 По-ниските цени на енергията, намаляването на ограниченията в предлагането и силният пазар на труда благоприятстваха умерения растеж през първото тримесечие на 2023 г., с което бяха разсеяни опасенията от рецесия. По-доброто от очакваното начало на годината доведе до подобряване на перспективите за растеж на икономиката на ЕС до 1,0% през 2023 г. (0,8% в зимната междинна прогноза) и 1,7% през 2024 г. (1,6% през зимата). Преразгледаните във възходяща посока прогнози за еврозоната са със сходен мащаб, като растежът на БВП се очаква да бъде съответно 1,1% и 1,6% през 2023 г. и 2024 г. На фона на продължаващия натиск върху основните цени прогнозите за инфлацията също бяха преразгледани във възходяща посока в сравнение със зимата, съответно на 5,8% през 2023 г. и на 2,8% през 2024 г. в еврозоната.
По-ниските цени на енергията подобряват перспективите за растеж
Според предварителната експресна оценка на Евростат през първото тримесечие на 2023 г. БВП е нараснал с 0,3% в ЕС и с 0,1 % в еврозоната. Водещите показатели сочат, че растежът ще продължи през второто тримесечие.
Основната инфлация бе преразгледана във възходяща посока, но постепенно ще намалее
След като достигна най-високата си стойност през 2022 г., през първото тримесечие на 2023 г. номиналната инфлация продължи да спада на фона на рязкото забавяне на ръста на цените на енергията.
Пазарът на труда устоява на икономическия спад
Рекордно силният пазар на труда укрепва устойчивостта на икономиката на ЕС. Равнището на безработица в ЕС достигна ново рекордно ниско равнище - 6,0% през март 2023 г., а равнищата на участие и заетост са рекордно високи.
Очаква се публичните дефицити да намалеят, особено през 2024 г.
Въпреки въвеждането на мерки за подпомагане с цел смекчаване на въздействието на високите цени на енергията, силният номинален растеж и премахването на оставащите мерки, свързани с пандемията, доведоха до допълнителен спад на съвкупния бюджетен дефицит на ЕС през 2022 г. до 3,4% от БВП.
Рисковете от влошаване на икономическите перспективи са се увеличили
По-устойчивата основна инфлация би могла да продължи да ограничава покупателната способност на домакинствата и да наложи по-решителна реакция на паричната политика с широки макрофинансови последици.
Икономическа прогноза от пролетта на 2023 г.

Източник: Европейска комисия
3-2
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside