Начало arrow Новини arrow ЕК предлага Европейски законодателен акт за суровините от изключителна важност  
ЕК предлага Европейски законодателен акт за суровините от изключителна важност Печат
21 март 2023
3Европейската комисия предлага широкообхватен набор от действия, за да се гарантира достъпът на ЕС до сигурни, диверсифицирани, достъпни и устойчиви доставки на суровини от изключителна важност.

Суровините от изключителна важност са абсолютно необходими за голям брой стратегическите сектори, включително промишлеността с нулеви нетни емисии, цифровата промишленост, авиокосмическия сектор и сектора на отбраната.

На фона на очакванията за драстично нарастване на търсенето на суровини от изключителна важност Европа разчита в голяма степен на внос, често от почти монополни доставчици от трети държави. ЕС трябва да смекчи свързаните с такива стратегически зависимости рискове за веригите за доставки, за да повиши икономическата си устойчивост, както стана ясно от възникналия след COVID-19 недостиг и от енергийната криза след руското нашествие в Украйна. Тези рискове може да застрашат усилията на ЕС за постигане на целите му в областта на климата и цифровите технологии.

Приетите регламент и съобщение за суровините от изключителна важност подсилват предимствата и възможностите на единния пазар и външните партньорства на ЕС, за да се диверсифицират веригите на ЕС за доставки на суровини от изключителна важност и да се повиши тяхната устойчивост.
Със законодателния акт за суровините от изключителна важност също така се подобрява капацитетът на ЕС за наблюдение и смекчаване на рисковете от сътресения и се подсилват кръговостта и устойчивостта.

Заедно с реформата на структурата на пазара на електроенергия и законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии приетите мерки за суровините от изключителна важност създават благоприятна регулаторна среда за отраслите с нулеви нетни емисии и за конкурентоспособността на европейската промишленост, както е обявено в промишления план на Зеления пакт.
Законодателният акт за суровините от изключителна важност ще осигури на ЕС необходимите инструменти за гарантиране на достъпа на Съюза до сигурни и устойчиви доставки на суровини от изключителна важност

Следващи стъпки - Предложеният регламент ще бъде предмет на обсъждане и одобрение от Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, преди да бъде приет и да влезе в сила.


Контекст

Настоящата инициатива включва регламент и съобщение. С регламента се създава нормативна уредба за подкрепа на изграждането на вътрешен капацитет и за укрепване на устойчивостта и кръговостта на веригите за доставки на суровини от изключителна важност в ЕС. Със съобщението се предлагат мерки в подкрепа на диверсификацията на веригите за доставки чрез нови международни партньорства за взаимна подкрепа. Поставен е акцент и върху максималното увеличаване на приноса на търговските споразумения на ЕС при пълно допълване със стратегията за Global Gateway.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside