Начало arrow Новини arrow Предложения за повишаване на безопасността на движението по пътищата  
Предложения за повишаване на безопасността на движението по пътищата Печат
21 март 2023
1Европейската комисия представи предложения за осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС, в т.ч. за въвеждане на цифрово свидетелство за управление, важащо в целия ЕС, и нови разпоредби за улесняване на принудителните мерки за изпълнение на правилата за движение в трансграничен план.

Миналата година над 20 000 живота са изгубени по пътищата на ЕС, а повечето от загиналите са пешеходци, велосипедисти и водачи на скутери и мотоциклети.
С помощта на новите правила ще се повиши безопасността за всички участници в движението и ще се спомогне за това ЕС да постигне своето виждане „Нулева смъртност“ – да няма загинали по пътищата на ЕС от 2050 г. нататък. Благодарение на тях водачите ще бъдат по-добре подготвени за превозните средства с нулеви емисии и за управлението на МПС в градски условия, заедно с велосипеди и други двуколесни превозни средства, както и с много пешеходци в близост. Чрез новите правила на младите водачи също така ще се даде възможност да трупат опит чрез управление на МПС с придружител – от 17-годишна възраст младежите ще имат право да се учат да шофират и да получават свидетелство. Успешно преминалите изпита на 17 г. ще имат право да управляват сами след навършването на 18 г., както и да работят като професионални водачи, когато това е възможно съгласно изискванията за конкретната работа. Това ще спомогне за справяне със сегашния недостиг на водачи.

Осъвременяване на правилата за свидетелствата за управление на МПС с цел повишаване на безопасността на движението по пътищата и облекчаване на ежедневието

По силата на предложението за свидетелствата за управление се изменя действащото законодателство на ЕС, като то е вдъхновено от най-добрите практики, които вече се прилагат в редица държави членки.
Основна цел на новите правила е повишаването на безопасността на движението по пътищата с помощта на следните мерки:
- Изпитателен срок от най-малко две години за начинаещите (новите) водачи след преминаването на изпита, както и правило за нулева толерантност към управлението в нетрезво състояние. Това е много важно, защото 2 от всеки 5 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с причинена смърт са с участието на водач на възраст под 30 г., макар че младите водачи са само 8% от всички водачи на автомобили.
- Осигуряване на възможност за младежите да полагат изпит и да започват да управляват автомобили и камиони с придружител от 17-годишна възраст, така че да трупат водачески опит.
- Приспособяване на обучението и изпитването на кандидатите за водачи с цел по-добра подготовка на водачите за наличието на уязвими участници в движението. Така ще се спомогне за повишаване на безопасността на пешеходците, велосипедистите и ползвателите на електрически скутери/тротинетки и електрически велосипеди по време на прехода на ЕС към по-устойчива градска мобилност.
- По-целенасочена оценка на здравната годност за управление, като се има предвид напредъкът в лечението на такива заболявания като диабета. Водачите ще бъдат също така насърчавани да обновяват водаческите си умения и знания, за да не изостават от технологичните промени.

1-2За да се опрости признаването на свидетелствата за управление между държавите членки, Комисията предлага въвеждане на цифрово свидетелство за управление на МПС – първото в света. Така подмяната, подновяването или замяната на свидетелство за управление ще стане много по-лесна, тъй като всички процедури ще се извършват по интернет. Също така за гражданите на държави извън ЕС със сравними стандарти за безопасност на движението по пътищата ще бъде по-лесно да заменят свидетелството си срещу свидетелство от ЕС.
Обновените правила за изпитите ще бъдат съобразени с преминаването към превозни средства с нулеви емисии. Например по време на изпитите ще се оценяват знанията и уменията, свързани с усъвършенстваните системи за подпомагане на управлението и други автоматизирани технологии. Начинаещите водачи ще научават също така как стилът им на управление въздейства върху емисиите им – например времето на смяна на предавката. Накрая, ще бъде променена разрешената маса за МПС от категория В за съобразяване с превозните средства с алтернативно гориво, тъй като превозните средства с нулеви емисии, снабдени с батерии, понякога са по-тежки.
Действащите правила на ЕС за трансграничните принудителни мерки са допринесли за това чуждестранните нарушители на правилата за движение по пътищата да не остават анонимни.

Въпреки това през 2019 г. около 40% от трансграничните нарушения са останали ненаказани. Представеното предложение е предназначено за справяне с този проблем, като се предвижда правоприлагащите органи да получат достъп до националните регистри на свидетелствата за управление на МПС.
Освен това сега действащото законодателство се отнася до някои от най-честите и груби нарушения, например управление с превишена скорост и управление в нетрезво състояние. Комисията предлага да добави следното към обхванатите нарушения на правилата за движение по пътищата:
- неспазване на достатъчно разстояние спрямо движещото се отпред превозно средство;
- опасно изпреварване;
- опасно паркиране;
- пресичане на една или повече непрекъснати бели линии;
- движение в платното за насрещно движение;
- неспазване на правилата за образуване и използване на коридори за спешни случаи;
- използване на претоварено превозно средство.
1-3С тези добавки ще се спомогне за намаляване на безнаказаността при такива нарушения и за повишаване на способността на държавите членки да наказват нарушителите от други държави членки. Така ще се осигури и еднакво отношение към местните и чуждестранните нарушители. 
За да не се допуска безнаказаност за нарушителите на правилата за движение по пътищата, ще бъде въведена нова система, осигуряваща лишаване от право да се управлява МПС в целия ЕС , когато държава членка реши да наложи такова наказание за нарушение, извършено на нейна територия.

Източник: Представителство на ЕК в България
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside