Начало arrow Новини arrow Доклад за качествени инвестиции в образованието и обучението  
Доклад за качествени инвестиции в образованието и обучението Печат
27 октомври 2022
3Комисията публикува окончателния доклад на експертната група за качествени инвестиции в образованието и обучението Инвестираме в бъдещето си: качествени инвестиции в образованието и обучението.

Докладът се съсредоточава върху най-добрите начини за инвестиране на публични средства в четири основни области на разходите за образование и обучение в ЕС:
- учители и обучители,
- образователна инфраструктура,
- цифрово обучение
- равнопоставеност и приобщаване.
Експертната група набеляза обещаващи национални практики за образование и обучение, които могат да послужат като вдъхновение за правителствата и образователните институции в целия ЕС. Тези практики включват инициативи за намаляване на стреса на работното място за учителите, насърчаване на тяхното благосъстояние и повишаване на техните педагогически цифрови умения; програми за индивидуално и партньорско обучение; програми за строителство и саниране на училища с цел повишаване на качеството на съоръженията; и качествено образование и грижи в ранна детска възраст. Такива национални практики и реформи на образователните политики редовно се споделят в контекста на стратегическата рамка за европейското пространство за образование чрез специалните работни групи, за да се вдъхнови положителна промяна в целия Европейски съюз.
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел приветства доклада: Трябва да гарантираме, че всички млади европейци получават възможно най-доброто образование. Насърчаването на качествени инвестиции в образованието и обучението е ключов политически приоритет за Европейския съюз и е от съществено значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. Констатациите от настоящия доклад ще бъдат използвани в работата на Комисията и ние ще продължим да насърчаваме истинска култура на оценяване на политиките в държавите членки, за да се подкрепят качествените инвестиции в образованието и обучението и да се използват по най-добрия възможен начин наличните ресурси.
В констатациите също така се подчертава колко е важно да се оценяват образователните политики, като тези оценки от своя страна могат да се използват за ориентиране на бъдещите инвестиционни решения в полза на учениците, преподавателите и цялата образователна общност.
Въпреки че системите за образование и обучение се различават в отделните страни, държавите от ЕС са изправени пред общи предизвикателства в областта на образованието и обучението. В момент, в който ЕС насочва повече средства от всякога към образованието и обучението, в доклада се подчертават и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, за да се подобри ефикасността и ефективността на разходите, и при които общите подходи биха могли да бъдат от полза.
За да се подобрят качествените инвестиции в образованието и обучението в ЕС, преди края на тази година Комисията ще даде начало на нова инициатива за осигуряване на гъвкави, но целенасочени инструменти, методи и експертен опит за държавите членки, за да ги подпомогне при оценката на техните образователни политики.

Източник: Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside