Начало  
Започна работата по създаване на Младежки парламент в Габрово Печат
27 юли 2022
5Три дни повече от 40 младежи от всички габровски гимназии и ТУ Габрово работиха върху задачата да изградят основите за създаване на Младежки парламент в Габрово.
Те трябваше да си изяснят как искат да изглежда тази структура в Габрово, какви ще бъдат нейните приоритети, как ще се избират членовете ?, какви ще са правомощията им.

5-3Кметът на Габрово Таня Христова откри събитието и поздрави участниците - млади хора от 14 до 29 години, пожела им да печелят битките си със знания и умения, и изключително рядко да им се налага да казват „това няма да стане“.
„И се надявам, че с тези, които ще ви помагат, провокират и помиряват, ще построите най-важните опорни точки, които ще дадат възможност на младежкия парламент да участва активно в живота на Габрово.
“ каза още кметът на Габрово.

Младежите участваха в групови дискусии за възможностите и потенциала на младите хора. В търсенето на нови формати за ангажиране, те бяха напътствани от ментори, за да разработят сами модели за овластяването им, така че в знаковата Европейска година на младежта да бъде зададен пътя им към пълноценно включване в развитието и прогреса на нашето общество за по-добро бъдеще, което да бъде по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово.
Резултатите бяха представени пред представители на Община Габрово и Общински съвет - Габрово, Регионално управление на образованието, директори на училища и педагогически съветници, неправителствени организации.
Амбицията е първият младежки парламент в Габрово да бъде избран през септември.

Събитието е посветено на Европейската година на младежта и се организира от Областен информационен център - Габрово по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово през периода 2022 – 2023 г.“. То е подкрепено от Младежки център Габрово, Община Габрово и Европа директно Габрово .

Източник: Областен информационен център Габрово; Европа директно - Габрово
5-25-1
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside