Начало arrow Новини arrow Първи анализ на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа  
Първи анализ на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа Печат
21 юни 2022
1Европейската комисия прие съобщение, в което посочва как може да предприеме последващи действия във връзка с резултатите от Конференцията за бъдещето на Европа.

След една година обсъждания Конференцията приключи на 9 май 2022 г. На заключителната церемония в Страсбург председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета получиха окончателен доклад от участниците в конференцията, съдържащ 49 широкообхватни, амбициозни и ориентирани към бъдещето предложения и 326 индивидуални мерки.
Тези предложения, обхващащи девет общи теми, се основават на препоръките, отправени от гражданите по време на европейските граждански панели и националните граждански панели, които изпратиха идеите си чрез многоезичната цифрова платформа.
Конференцията постигна резултати както в количествено, така и в качествено отношение на предложенията, но нейният успех в крайна сметка ще зависи от промяната, която тя може да постигне. В този дух ЕК, заедно с ЕП и Съвета, се ангажираха в съвместната декларация от март 2021 г. да предприемат последващи действия във връзка с онова, което беше предложено - всеки в рамките на своята компетентност и в съответствие с Договорите. Председателят Фон дер Лайен повтори този ангажимент на церемонията по закриването на конференцията.
Съобщението е първата стъпка от последващите действия на ЕК. В него се прави оценка на това какво е необходимо за предприемане на последващи действия във връзка с предложенията на конференцията, прави се преглед на следващите стъпки и се посочва как най-добре да се извлекат поуки от конференцията и да се включи демокрацията на участието в изготвянето на политиките и законодателството на ЕС.
49-те предложения са разделени на същите тематични области, избрани от Конференцията, като оценката на ЕК е изложена за всяка област.
В приложението се определят четири категории отговори:
- съществуващи инициативи, които отговарят на предложенията (напр. Европейския закон за климата);
- онези, които вече са предложени от ЕК и които ЕП и Съветът са призовани да приемат (напр. Новия пакт за миграцията);
- планирани действия, които ще доведат до реализиране на идеите, въз основа на нови размисли от конференцията (напр. Закона за свободата на медиите);
- нови инициативи или области на дейност, вдъхновени от предложенията, които попадат в сферата на компетентност на Комисията (напр. въпроси, свързани с психичното здраве).
Първият набор от нови предложения ще бъде обявен в речта на председателя Фон дер Лайен за състоянието на Съюза през септември 2022 г.

Съобщение относно Конференцията за бъдещето на Европа
Приложение
Окончателен доклад

Източник:
Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside