Начало arrow Текущи покани arrow Награди на ЕС за биологично производство  
Награди на ЕС за биологично производство Печат
20 май 2022
5-1Увеличаването на биологичното земеделие, аквакултури и храни допринася значително за намаляване на използването на химически торове, пестициди и антимикробни средства и има положително въздействие върху климата, околната среда, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните.

Биологичното производство играе ключова роля за постигането на целите на Европейската Зелена сделка, стратегията ,,От фермата до трапезата“ и стратегията за биологично разнообразие. Поради тази причина Европейската комисия определи като цел до 2030 г. 25% от земеделската земя в ЕС да бъде обработвана по биологичен начин и значително да се увеличи биологичното производство на аквакултури.
В подкрепа на тази цел през март 2021 г. Комисията прие План за развитие на биологичното производство.

5-2Част от този план е и връчването на 8 годишни награди в 7 категории за високи постижения във веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство.
Категория 1: Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (жена) и Най-добър земеделски стопанин, занимаващ се с биологично земеделие (мъж)
Категория 2: Най-добър регион в областта на биологичното производство
Категория 3: Най-добър град в областта на биологичното производство
Категория 4: Най-добра биообласт в областта на биологичното производство
Категория 5: Най-добро МСП, занимаващо се с биологично производство
Категория 6: Най-добър търговец на дребно на биологични храни
Категория 7: Най-добър ресторант в областта на биологичните храни

Връзките към онлайн формулярите за кандидатстване са достъпни от 25 март 2022 г. до 8 юни 2022 г.
Наградите ще бъдат присъдени за първи път през 2022 г.
С наградите ще бъдат отличени най-добрите и най-иновативните участници в сектора на биологичното производство, които допринасят за намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда и климата, а също така и за постигането на целите на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“.

Повече информация за различните категории

Може да кандидатства всеки участник или институция по веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство със заслужаващ внимание проект, който допринася за по-голямата ценова достъпност и/или наличност на биологични продукти в ЕС.
Организаторите на проекти трябва да са установени или пребиваващи в ЕС.

Кандидатурите трябва да се подават на един от официалните езици на ЕС и проектите трябва да бъдат базирани в Съюза.

Източник: НСОРБ, Европейска комисия
 
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside